Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Regiony wiejskie na oku e-handlu

Małe przedsiębiorstwa spoza europejskich miast maję teraz okazję, by zaprezentować swoje produkty w Internecie. Możliwość ta wynika z sieciowych rozwiązań e-handlu dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na wsi.
Regiony wiejskie na oku e-handlu
Europa jest dojrzałym, bogatym kulturowo kontynentem z ogromną gamą różnych produktów tradycyjnych i rękodzieł, od greckiej ceramiki i niemieckich noży po francuską biżuterię i włoskie szkło. Bardzo często wszystkie te rodzaje produktów, w tym cała gama tradycyjnej żywności i napojów, są produkowane przez drobnych producentów oraz MŚP. Te osoby i firmy zazwyczaj zlokalizowane są w wiejskim otoczeniu i nie wykorzystują w pełni internetowej rewolucji, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Zintegrowane transakcje i inżynieria wyobraźni na rzecz wsparcia łańcucha wartości tożsamości" (Intrinsic) opracowano rozwiązania w zakresie e-handlu dla tych firm, aby wzmocnić ich wolę przetrwania oraz konkurencyjność. Projekt wsparł strategię eEuropa, której celem jest stworzenie potężnej gospodarki opartej na wiedzy w skali globalnej, zgodnie ze strategią lizbońską UE.

Sama strategia została niedawno uaktualniona w celu skonsolidowania lokalnych, krajowych i regionalnych podmiotów w celu zwiększenia znaczenia e-biznesu, wzmocnienia konkurencyjności oraz wsparcia wprowadzania europejskich produktów na rynki całego świata.

W ramach projektu Intrinsic podjęto intensywne działania, aby zapewnić MŚP efektywne kosztowo rozwiązania e-handlu, które mogą zareklamować ich wyroby we wszystkich zakątkach świata. Promowano wymianę dobrych praktyk oraz przetestowano wiele innowacyjnych narzędzi, które mogą umożliwić realizację tego celu. Projekt przyczynił się do rozpowszechnienia tych narzędzi w całej Europie, koncentrując się w szczególności na zwiększeniu roli elektronicznych usług w rozwoju regionalnym.

Jeżeli zainteresowanym MŚP w Europie uda się zaprezentować swoje towary i produkty w sieci zgodnie z kolorytem i dziedzictwem własnych regionów, społeczno-gospodarcze korzyści będą ogromne. Istotny impuls uzyska również lokalny zrównoważony rozwój. Wreszcie przedsięwzięcie e-handlu może uwzględnić promocję działań, marketing i sprzedaż na obszarach wiejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę