Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MULTIPOL — Wynik w skrócie

Project ID: 33201
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Szwajcaria

Nowe układy polimerowo-płynne do urządzeń elektronicznych

Przemysł elektroniczny gwałtownie się rozwija, czego skutkiem jest coraz większe zapotrzebowanie na większą funkcjonalność urządzeń przy niższych kosztach. Finansowani ze środków UE badacze opracowali nanotechnologię osadzania ciał stałych na cieczy, otwierając drogę dla zastosowania cieczy w urządzeniach elektronicznych, by sprostać zapotrzebowaniu.
Nowe układy polimerowo-płynne do urządzeń elektronicznych
W branży elektronicznej wyłania się nowy trend, polegający na wykorzystaniu polimerów organicznych osadzanych na podłożach stałych w celu zwiększenia funkcjonalności i obniżenia ceny. Ostatnio naukowcy wykazali, że parylen polimerowy można osadzić na cieczy w taki sposób, że ciecz pozostaje hermetycznie zamknięta, a jednocześnie kształtuje znajdującą się nad nią warstwę stałą. Powstały w ten sposób układ jest stabilny chemicznie i tworzy podstawę szerokiej gamy nowych mikro- i nanoukładów.

Projekt "Wielofunkcyjne materiały i układy polimerowe o dostosowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i optycznych" (Multipol) został zainicjowany w celu wykorzystania opisanego odkrycia poprzez "zanieczyszczenie" rosnącej warstwy parylenowej w sposób kontrolowany, by zwiększyć funkcjonalność elektronicznych zastosowań. W szczególności partnerzy projektu starali się zidentyfikować odpowiednie ciecze umożliwiające modyfikowanie właściwości cienkiej warstwy parylenu enkapsulacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii.

Projekt Multipol jest pionierem koncepcji termicznie, chemicznie i mechanicznie stabilnego osadzania cienkiej warstwy parylenu na cieczach, otwierając drzwi dla urządzeń elektronicznych z mikroukładami funkcjonalnych cieczy między stosami cienkich warstw stałych. Ewentualna komercjalizacja koncepcji wykazuje potencjał do radykalnego zwiększenia wielofunkcyjności urządzeń elektronicznych, zapewniając znaczącą przewagę europejskiej gospodarce na ogromnym rynku globalnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę