Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SILICERAM — Wynik w skrócie

Project ID: 500896
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Zdrowi pracownicy i lepsza ceramika dla MŚP

Stan zdrowia i odpowiednie przepisy mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników i ogólnie rozumianego społeczeństwa. Korzystając ze środków UE badacze dokonali nowych odkryć w zakresie bezpieczeństwa różnych form pyłu krzemu krystalicznego (RCS), które mogą pomóc w ochronie pracowników, wspierając jednocześnie firmy stosujące formy nietoksyczne.
Zdrowi pracownicy i lepsza ceramika dla MŚP
Jednym z wielu związków, których wykorzystanie było w ostatnich latach zastrzeżone, jest właśnie RCS. Naukowo dowiedziono, iż jest on główną przyczyną krzemicy, choroby włóknienia płuc powodującej trudności z oddychaniem i przedwczesną śmierć.

Naukowy Komitet Limitów Narażenia Zawodowego (SCOEL) planuje określenie przepisów, mających na celu ustalenie jednego niskiego limitu poziomu narażenia w oparciu o aktualną wiedzę naukową. Jednakże wg badań różne formy RCS mają różne efekty toksykologiczne, w zależności od ilości pyłu, który dostaje się głęboko do płuc.

Wiele przedsiębiorstw sektora ceramicznego, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), może stanąć przed koniecznością poniesienia ogromnych kosztów i tym samym możliwością utraty płynności finansowej, jeśli zajdzie konieczność zachowania zgodności z ogólnym niskim limitem narażenia na RCS, pomimo faktu, iż ich procesy mogą nie stanowić zagrożenia.

Projekt Siliceram opracowano w celu oszacowania toksyczności różnych form RCS i tym samym umożliwić sformułowanie przepisów, które chronią pracowników i dbają o kondycję finansową MŚP w sektorze ceramicznym.

Badanie z użyciem modelowania matematycznego dowiodło, iż prawdopodobieństwo dostania się pyłu RCS głęboko do płuc zależy od rozmiaru cząsteczek. Zaledwie ułamek rozkładu rozmiarów cząsteczek dociera do płuc wewnętrznych, a duże cząsteczki są wydychane.

Wyniki projektu wraz z danymi dotyczącymi toksyczności mogą posłużyć do zmiany limitów narażenia pracowników, obecnych w przepisach. Rozwój w tym obszarze pozwoli zapewnić zdrowie pracowników i zachęcić do dalszych usprawnień bez eliminowania z rynku ceramicznego MŚP korzystających z pewnych form RCS o obniżonym ryzyku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę