Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TOP-MARD — Wynik w skrócie

Project ID: 501749
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Nowy model kształtowania przepisów dla rolnictwa

Opracowanie modelu przepisów uwzględniających pełniejszą definicję rolnictwa może poprawić standard życia społeczności zamieszkującej tereny wiejskie w całej Europie.
Nowy model kształtowania przepisów dla rolnictwa
Rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla rozwoju terenów wiejskich, jednak ważną rolę odgrywają również takie czynniki, jak agroturystyka, wypoczynek i stan środowiska. Finansowany ze środków UE projekt "Dążenia do modelu przepisów uwzględniającego rolnictwo wielofunkcyjne i rozwój terenów wiejskich" (TOP-MARD) miał na celu nakreślenie nowych przepisów, uwzględniających ten wielowymiarowy paradygmat rolniczy.

Dzięki badaniom czynników ekonomicznych, społecznych, kulturowych i środowiskowych powiązanych z wielofunkcyjną naturą rolnictwa, projekt TOP-MARD umożliwił ocenę wpływu przepisów na rozwój terenów wiejskich. Doprecyzowanie tych przepisów może mieć pozytywny wpływ na jakość życia w regionach wiejskich i przyczynić się do lepszego prawodawstwa, uwzględniającego również kwestie środowiska.

W ramach projektu opracowano podejście systemowe, skuteczniejsze niż tradycyjne metody szacunkowe, takie jak nieskomplikowane badania geograficzne i ekonomiczne. Zbadano dokładnie istniejące przepisy, a także dynamiczne zależności pomiędzy funkcjami rolnictwa związanymi i niezwiązanymi z rynkiem, przyglądając się wpływowi na lokalne gospodarki i społeczności. Przetestowanie w ramach projektu tych zależności i przepisów pod kątem skuteczności pozwoliło na opracowanie skutecznego modelu głównego, który nakreśla efekty długoterminowe odczuwane przez wiejskie gospodarstwa domowe i lokalne społeczności. Model jest aktualnie testowany w 11 regionach wiejskich i z pewnością pomoże w ich rozwoju. Po dopracowaniu modelu posłuży on do kształtowania rozwoju przepisów i poprawienia standardu życia wielu innych społeczności wiejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę