Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia dla Afryki

Praca nad inicjatywami pomagającymi sprostać potrzebom energetycznym Afryki z wykorzystaniem rozwiązań zrównoważonej energii UE stanowi wsparcie walki z ubóstwem i przyczynia się do poprawy standardu życia na tym kontynencie.
Energia dla Afryki
Afryka określana jest jako najbiedniejszy kontynent świata. Zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym z pewnością wiązać się będzie z korzyściami dla społeczności. Finansowany ze środków UE projekt "Partnerstwo w rozwiązaniach z zakresu energii odnawialnej na potrzeby walki z ubóstwem i zrównoważonego rozwoju w Afryce" (Partners FOR Africa) podkreślił rolę energii odnawialnej i powiązanych przepisów na kontynencie. W szczególności projekt zachęcił do zarządzania zasobami, dbałości o zdrowie publiczne i rozwoju działalności biznesowej za pośrednictwem współpracy i projektów na skalę lokalną oraz globalną.

Projekt Partners FOR Africa zachęcił do dialogu na temat polityki wobec zrównoważonej energii w Afryce Południowej i Zambii, a także doprowadził do stworzenia deklaracji polityki dotyczącej energii odnawialnej dla krajów afrykańskich i walki z ubóstwem. Co więcej, w 2004 r. stworzono również dynamiczną stronę internetową i platformę wymiany informacji, dotyczącą zrównoważonej energii i wybranych wydarzeń tematycznych, a także udostępniającą ważne archiwa i promującą łącza tematyczne. Strona internetowa zawiera bogatą listę publikacji na tematy o kluczowym znaczeniu, dotyczące biomasy, technologii mieszania benzyny, produkcji biodiesela i etanolu, a także polityki energetycznej itp.

Oprócz strony internetowej zespół projektu stworzył bazę danych kontaktów dla zarejestrowanych użytkowników, zawierającą dane kontaktowe lokalnych, regionalnych i globalnych partnerów, promując tym samym współpracę w zakresie zrównoważonej energii. Wspomniane wysiłki uzupełniał biuletyn projektu Partners FOR Africa, który stanowił forum wymiany opinii dla partnerów projektu i stron zainteresowanych z sektora alternatywnych źródeł energii z całego świata.

Publikacje wyników i biuletyny mogą stanowić podstawę, która pomoże skierować Afrykę w stronę zrównoważonej przyszłości w zakresie produkcji energii, a także prowadzić skuteczną walkę z ubóstwem. Dzięki tego rodzaju inicjatywom zyskujemy możliwość zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości dla Afryki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę