Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w rosyjskim sektorze przemysłowym

Wysiłki Rosji na rzecz modernizacji i wdrażania rozwiązań ekologicznych w sektorze przemysłowym uwzględniały wykorzystanie analizy cyklu życia (LCA) celem oszacowania wpływu na środowisko procesów produkcyjnych i powstałych dzięki nim produktów. Finansowany ze środków UE projekt Great Peter pomógł wyszkolić badaczy, pracowników służby cywilnej i przedstawicieli firm przemysłowych w zakresie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem środowiskiem i oceną wpływu.
Wdrażanie rozwiązań ekologicznych w rosyjskim sektorze przemysłowym
W ramach projektu Great Peter przeprowadzono szereg inicjatyw, z których pierwszą było zorganizowanie serii seminariów. Pierwsza dotyczyła ekologicznego projektowania produktów oraz oceny wpływu na środowisko procesów i produktów. Drugie seminarium dotyczyło metodologii LCA i skupiło się na ocenie cyklu życia produktów pochodzących z trzech firm zlokalizowanych w Petersburgu. Po prezentacji odbył się wykład na temat czystszej technologii i usprawnionej, zrównoważonej produkcji.

Celem inicjatywy Great Peter było zastosowanie metodologii LCA w przynajmniej 10 firmach z regionu Petersburga, celem oszacowania lokalnych możliwości wdrożenia LCA i opracowania ekologicznych produktów. Projekt skutecznie przedstawił metody redukcji emisji szkodliwych odpadów do środowiska w procesie produkcyjnym i poprzez zrównoważone wykorzystanie produktów.

Wyniki projektu zostały przedstawione stronom zainteresowanym i przekazane do innych regionów. Inicjatywa stanowiła solidną podstawę dla regionu Petersburga w zakresie ekologicznej produkcji przemysłowej i pomoże w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę