Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekologiczne rozpyłowe powlekanie proszkowe części samochodowych

Przemysł motoryzacyjny ograniczał się do powlekania farbą metalowych części metodą rozpylania cieczy. Finansowani ze środków UE badacze opracowali unikalny system przenośnika taśmowego, który umożliwia przezwyciężenie technicznych ograniczeń napotykanych wcześniej oraz wreszcie otwiera drzwi metodzie ekologicznego rozpyłowego powlekania proszkowego.
Ekologiczne rozpyłowe powlekanie proszkowe części samochodowych
Sproszkowana farba oferuje wiele zalet w porównaniu z aerozolem ciekłym. Wykazuje dobre właściwości przylegania, opiera się zużyciu, a jej nadmiar można łatwo odzyskać i ponownie wykorzystać, co sprawia, że jest przyjazna dla środowiska. Jednakże jeden z głównych sektorów, w których metale pokrywa się farbą – przemysł motoryzacyjny – nie mógł dotychczas stosować technik powlekania proszkowego. Przeszkodę stanowił typ przenośników taśmowych stosowanych do przenoszenia części o ograniczonej nośności.

Projekt "Chronione przed proszkiem łańcuchy przegubowe w przenośnikach przemysłowych" (Protecc) został zainicjowany z myślą o stworzeniu nowego systemu przenośnika łańcuchowego (CFC), zdolnego do przemieszczania ciężkich części samochodowych oraz przystosowanego do techniki rozpylania proszkowego. Nacisk położono na ochronę łańcucha przed sproszkowaną farbą oraz umożliwienie łatwego czyszczenia kabiny w razie zmiany koloru, co skraca czas produkcji i obniża koszty.

Zespół badawczy skoncentrował się w szczególności na przeprojektowaniu toru łańcucha, uwzględniając elektryczne obciążenie toru i zastosowanie niemetalicznej powłoki zewnętrznej w celu zahamowania przylegania proszku do toru.

Komercjalizacja koncepcji projektu Protecc może wnieść znaczące korzyści ekologiczne i gospodarcze. Przyjęcie przez ogromny sektor motoryzacyjny przyjaznej środowisku alternatywy dla rozpyłowego powlekania cieczą, umożliwionej przez system CFC, wywrze także znaczący wpływ na zdrowie pracowników tego sektora. Wdrożenie nowych CFC strumieniem proszku umożliwi też odzysk i ponowne użycie aż do 95% nadmiaru proszku zużytego w procesie rozpylania, zmniejszenie kosztów usuwania odpadów oraz kosztów produkcji i pracy. Łącznym efektem byłby wzrost produktywności i konkurencyjności europejskich producentów samochodów. Ponadto, utworzony zostałby nowy rynek producentów przenośników taśmowych, i wreszcie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) uzyskałyby dostęp do przystępnego, elastycznego systemu CFC.

Koncepcje opracowane w ramach projektu Protecc mogą zwiększyć konkurencyjność europejskich producentów samochodów, producentów przenośników taśmowych oraz innych MŚP wymagających przystępnego systemu CFC, jednocześnie chroniąc środowisko poprzez zachęcanie do korzystania z przyjaznej dla środowiska technologii rozpyłowego powlekania proszkowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę