Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIODOT — Wynik w skrócie

Project ID: 32652
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Zastosowanie półprzewodników organicznych w bioczujnikach

Europejscy badacze podjęli się zmierzenia z problemem rosnących wymagań nowoczesnej diagnostyki poprzez rozszerzenie zakresu zastosowania półprzewodników organicznych w czułych detektorach biocząsteczek.
Zastosowanie półprzewodników organicznych w bioczujnikach
Wiele obszarów opieki zdrowotnej, w tym diagnostyka i badania przesiewowe cząsteczek nowych leków, wiąże się z wykrywaniem substancji biologicznych i chemicznych. Szczególnie w diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych niezbędne są urządzenia wyposażone w wysoce czuły mechanizm transdukcji sygnałów biologicznych i chemicznych. Urządzenia takie opierają się na półprzewodnikach organicznych i mogą być wytwarzane w mikro- i nanostrukturze ciekłej.

W oparciu o tę wiedzę uruchomiony został finansowany przez UE projekt "Bioukłady rejestrujące oraz i dynamika w płynach z tranzystorami organicznymi" (Biodot), w ramach którego zaprezentowano hybrydową technologię bioorganiczną do transdukcji biocząsteczek i sygnałów komórkowych.

Partnerzy projektu opracowali technologię, która umożliwia wykrywanie biocząsteczek i komórek w takich samych warunkach. Wymagało to rozległych badań eksperymentalnych, by ostatecznie opracować urządzenie spełniające wymogi sterylności kultur komórkowych.

Opracowano urządzenia oparte na cienkowarstwowych tranzystorach organicznych z mikroprzepływami - z elektrodą referencyjną lub bez niej – które reagują na zmiany ładunku elektrostatycznego na styku biosystemu w roztworze i półprzewodnika organicznego. Ponadto w ramach projektu wykazano funkcjonalność opracowanego czujnika w środowisku wodnym, jak i jego potencjalne interakcje ze złożonymi biocząsteczkami i komórkami nerwowymi.

Zespół projektu Biodot skutecznie przedstawił koncepcję połączenia bio- i nanotechnologii w budowie urządzeń opartych na półprzewodnikach organicznych do pozaustrojowego wykrywania biocząsteczek. Komercyjne zastosowanie tej technologii przyczyni się do poprawy diagnostyki, a w dłuższej perspektywie utoruje drogę dla elektroniki organicznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę