Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOBIOTACT — Wynik w skrócie

Project ID: 33287
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Nanotechnologia wskazuje przyszłość sztucznych palców

W ramach europejskiego projektu pracowano nad rozwojem opuszka sztucznego palca. Istnieje nadzieja, że opracowana technologia umożliwi odtworzenie właściwości czuciowych ludzkiego palca.
Nanotechnologia wskazuje przyszłość sztucznych palców
Opuszek palca to bardzo złożony system ze względu na specjalną charakterystykę mechaniki kontaktu związanej z wypukłościami odcisku palca oraz dużą ilością gruczołów potowych zlokalizowanych na tych wypukłościach.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Nanoinżynieryjne biomimetyczne czujniki dotykowe" (Nanobiotact) zbadano stosowanie technologii opuszka palca na rzecz rozwoju protetycznych palców. Głównym celem było opracowanie biomimetycznego czujnika dotyku, który zostałby zintegrowany z opuszkiem sztucznego palca. Aby to osiągnąć, naukowcy musieli zrozumieć, jak działają mechanoreceptory człowieka i jakim wpływom ulegają, a także nakreślić proces ludzkiego dotyku.

Partnerzy projektu początkowo zbadali parametry neurofizjologiczne i psychologiczne wpływające na percepcję faktury u zdrowych i czuciowo upośledzonych uczestników. Przyjrzeli się także wpływowi tarcia skóry, stanowi uwodnienia opuszka palca oraz smarom o różnej lepkości. Korzystając z zaawansowanych procedur psychofizyki, naukowcy byli w stanie oszacować wartości progowe dla szorstkości i dyskryminacji drgań, hydrofobowości i hydrofilowość, a także porowatości dotykowej powierzchni.

W celu ustalenia mechanizmów leżących u podstaw dyskryminacji faktur, grupę wolontariuszy w różnym wieku poddano stymulacji z zastosowaniem różnych rodzajów powierzchni, a ich odpowiedzi zostały zarejestrowane. Zbadano parametry bodźców, takie jak faktura powierzchni, siła normalna lub prędkość poślizgu w poprzek palca.

Na podstawie wyników badań, zespół projektu Nanobiotact opracował czujnik mikrosiły trzyosiowej (MicroTAF) wykrywający przyłożoną siłę zewnętrzną. Konsorcjum opracowało również sztuczne odciski palców w celu osiągnięcia widmowej selekcji i wzmocnienia informacji dotykowej, podobnie jak w ludzkim palcu.

W ramach projektu Nanobiotact przeprowadzono oryginalne badania prowadzące do stworzenia czujnika, który naśladuje rozdzielczość przestrzenną oraz czułość opuszka ludzkiego palca. Rozpowszechnianie tej innowacyjnej technologii w przemyśle przyniesie korzyści pacjentom z zaburzeniami funkcji neurologicznych i poprawi jakość ich życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę