Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RESPVIRUSES — Wynik w skrócie

Project ID: 37276
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Nowe leki przeciwko nowym wirusom

Ludzie żyją w delikatnej równowadze z mikroorganizmami, czego dowodem są nowe i ponownie pojawiające się wirusy. Najnowsze badania nad układami odpornościowymi osób starszych i nowymi wirusami układu oddechowego pomogą znaleźć nowe leki antywirusowe, a tym samy zmniejszyć wskaźniki śmiertelności i walczyć z pandemiami.
Nowe leki przeciwko nowym wirusom
Wirusy układu oddechowego są znane ze zdolności do mutacji. W ostatnich latach pojawiło się wiele takich wirusów, na przykład SARS czy H5N1. Niestety powodują one poważne choroby układu oddechowego u pacjentów wysokiego ryzyka, szczególnie osób starszych.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusowe układu oddechowego i szczepienia osób starszych" (Respviruses) było opracowanie leków antywirusowych poprzez badania układu odpornościowego osób starszych. Naukowcy badali wrodzone i nabyte elementy układu odpornościowego oraz ich odpowiedzi na najważniejsze nowe wirusy, takie jak HMPV, RSV i H5N1.

Większość osób dorosłych dysponuje przeciwciałami przeciwko RSV, dlatego zaskakujące było, że według wyników badania klinicznego przyczyną zakażenia wirusem jest brak przeciwciał neutralizujących. W ramach projektu Respviruses stworzono internetową aplikację bazy danych, która potrafi obsłużyć ponad 2 tys. zbiorów danych dotyczących infekcji i stanu odporności przeciwko wirusom układu oddechowego.

Naukowcy wykorzystali także model zwierzęcy do zbadania opartych na interferencji RNA metod leczenia, w których krótkie odcinki specjalnie przygotowanego RNA tłumią działanie genów wirusowych i unieczynniają wirusa. Wysokowydajne badanie wykazało, że największą skuteczność przeciwko HMPV wykazuje sześć cząsteczek DsiRNA.

Innym sukcesem naukowców było pierwsze w historii wyhodowanie ludzkiego bocawirusa. Bocawirus, kolejna z nowych chorób, wywołuje choroby dolnego układu oddechowego.

Szczegółowa znajomość odpowiedzi układu odpornościowego osób starszych na nowe choroby układu oddechowego pomoże w stworzeniu metod pozwalających zwalczać wirusy. Projekt przyczyni się też do zmniejszenia wskaźników śmiertelności i zachorowalności osób starszych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę