Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AGRIGRID — Wynik w skrócie

Project ID: 44403
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Nowoczesne płatności ułatwią rozwój obszarów wiejskich

Opracowanie uniwersalnego systemu płatności umożliwiającego obliczanie składek dla działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w różnych regionach europejskich może pomóc zharmonizować działania w całej Europie.
Nowoczesne płatności ułatwią rozwój obszarów wiejskich
Na rozwój obszarów wiejskich, od dawna będący priorytetem dla UE, przeznaczono w dwóch ostatnich dekadach istotne środki finansowe. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Agrigrid opracowano metodologiczne systemy upraszczające płatności i dotyczące ich zasady w wielu różnych przypadkach. Obejmuje to działalność rolno-środowiskową, płatności dla obszarów Natura 2000, dodatki wyrównawcze, dobrostan zwierząt i działania w zakresie leśnictwa.

Uczestnicy projektu opracowali kilka studiów przypadku dotyczących kilku krajów UE oraz regionów o różnych uwarunkowaniach agronomicznych i środowiskowych. Zebrano informacje na temat sektora rolniczego, np. dotyczące warunków naturalnych, charakterystyki produkcyjnej i agronomicznej, wymogów oceny danych a także ich dostępności. Oprócz tego zespół projektu Agrigrid przeanalizował wyniki wszystkich pokrewnych badań i działalności na rzecz rozwoju, łącząc je z istniejącymi metodami obliczania płatności, czego celem było opracowanie nowych systemów płatności.

Te nowe systemy zostały przetestowane w ramach regionalnych studiów przypadku w różnych krajach, takich jak Czechy, Niemcy, Grecja, Litwa, Finlandia i Zjednoczone Królestwo. W próby zaangażowane były instytucje rządowe oraz decydenci z danych regionów, reprezentujący zainteresowane strony, które mogą wykorzystać systemy do obliczania płatności związanych z różnymi działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ta zharmonizowana, ale elastyczna metoda obliczania płatności może być również wykorzystana przez urzędników unijnych, co pozwoli im na użycie tego samego języka, którego używają zainteresowane strony ze środowisk rządowych oraz decydenci. Dokładne testowanie systemu w całkowicie różnych środowiskach, od górskich obszarów Szkocji do Greckich wysp, wskazuje, że system ma potencjał, by poprawić komunikację oraz usprawnić procesy wspierania i finansowania rozwoju obszarów wiejskich w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę