Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MMECC — Wynik w skrócie

Project ID: 44422
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Przestępczość: liczenie kosztów

Zwiększa się poziom przestępczości i rosną jej koszty dla społeczeństwa. Europejscy eksperci ds. przestępczości opracowali metodologie pozwalające na określenie finansowych i emocjonalnych kosztów przestępczości. Te metodologie mogą zostać wykorzystane w działaniach prewencyjnych.
Przestępczość: liczenie kosztów
Szacowanie kosztów przestępczości może przydać się w opracowywaniu materiałów świadczących na korzyść działań interwencyjnych podejmowanych w ramach sądownictwa karnego. Kilka państw europejskich wykorzystuje metodologię kosztów przestępczości i włącza ją do procesów szacowania i oceny interwencji oraz działań pilotażowych, ale ta praktyka nie jest standardem w Europie.

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu "Włączanie metodologii szacowania kosztów przestępczości do głównego nurtu" (MMECC) było rozpowszechnienie informacji – głównie za pośrednictwem strony internetowej – na temat standardowej metodologii szacowania kosztów przestępczości. Strona dostępna jest pod adresem http://costsofcrime.org/ i można na niej znaleźć szczegóły dotyczące opracowanej metodologii oraz informacje na temat tego, jak wykorzystać szacunki do uzasadnienia metod interwencji w zakresie przestępczości.

Na stronie MMEC zaprezentowano dwie metodologie. Pierwsza, bazująca na podejściu oddolnym, jest zazwyczaj wykorzystywana przez ekspertów sądowych, którzy opierają się na szacunkowych kosztach poniesionych przez ofiary. Alternatywna metoda odgórna jest promowana przez ekonomistów i opiera się na kosztach przestępczości traktowanej całościowo. Brana pod uwagę jest tutaj gotowość konsumentów do pokrycia kosztów zmniejszenia poziomu przestępczości.

Standardowe podejście wykorzystane przez MMEC w opracowanym modelu to metoda oddolna, czyli uwzględniająca sumę różnych kosztów generowanych przez akt przestępczy. W modelu wykorzystuje się najlepsze dostępne szacunki, biorąc pod uwagę wahania dotyczące poszczególnych krajów. Dobrym przykładem jest utrata dochodów przez ofiarę przestępstwa, która doznała uszczerbku na zdrowiu – będzie to inaczej wyglądało w całej Europie.

Wyczerpująca analiza elementów składających się na koszt przestępstwa rozpoczyna się od określenia takich kosztów jak opieka nad ofiarą i kończy się nawet na szkodach niewymiernych, takich jak ból i cierpienie. Jeśli chodzi o przyszłe perspektywy, sekcja dotycząca rozwoju zawiera spekulacje związane z opracowaniem modelu i możliwymi zmianami.

W ramach projektu MMEC udało się połączyć działania analityków strategii sądownictwa karnego, co pozwoliło na podzielenie się wiedzą i wykorzystanie jej w zakresie szacowania kosztów przestępczości. Rozpowszechnienie informacji na temat tych metodologii poprzez stronę MMEC bardzo przyda się w procesie opracowywania polityki zapobiegania przestępczości w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę