Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENF 2007 — Wynik w skrócie

Project ID: 46529
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Nanotechnologia w europejskim programie działań

Oczekuje się, że w najbliższych latach nanotechnologia wywrze wpływ na wszystkie sektory przemysłowe. W ramach finansowanych przez UE działań wsparto i zorganizowano konferencję na temat przemysłowych zastosowań nanotechnologii.
Nanotechnologia w europejskim programie działań
Nanotechnologia uważana jest za kluczową technologię XXI wieku. Posiada szeroki zakres zastosowań, oferując mniejsze, lżejsze, szybsze i wydajniejsze materiały, komponenty i systemy. Nanotechnologia przyczynia się do poprawy produktów i procesów produkcyjnych z lepszymi właściwościami lub nowymi funkcjonalnościami, otwierając nowe możliwości rynkowe. Europa zajmuje wiodącą pozycję w tej dziedzinie, a UE wspiera zintegrowane podejście do bezpiecznych i odpowiedzialnych zastosowań nanotechnologii.

ENF 2007 stanowiło akcję, której zadaniem była organizacja konferencji Euronanoforum 2007 w Düsseldorfie w Niemczech. Cykl konferencji Euronanoforum został ustanowiony jako czołowy europejski kongres na rzecz transferu nanotechnologii od badań do procesy produkcji przemysłowej, produkty i zastosowania. Konferencje stanowią okazją dla naukowców do spotkania się i przedyskutowania kwestii nanotechnologicznych z czołowymi badaczami i menedżerami z sektorów przemysłowego i finansowego.

Konferencja Euronanoforum 2007 była poświęcona głównie przemysłowym zastosowaniom nanotechnologii, a także możliwym środkom ostrożności związanym z nanocząsteczkami i środkami bezpieczeństwa. Celem było zapewnienie, aby obecne odkrycia naukowe w dziedzinie nanotechnologii można było przekształcić w produkty i zastosowania z jeszcze większą prędkością, a tym samym tworzyć nowe zrównoważone miejsca pracy. Przebieg spotkania został opublikowany na stronie http://www.euronanoforum2007.eu/CD/. Relacje prasowe ze spotkania zapewniły informacje ogółowi społeczeństwa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę