Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POORFISH — Wynik w skrócie

Project ID: 22745
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Rozwój łowisk

Finansowana przez UE inicjatywa, w ramach której opracowano lepsze modele zarządzania, stała się impulsem rozwojowym dla łowisk. W wynikach projektu przedstawiono również zalecenia dotyczące usprawnień w tym zakresie działalności.
Rozwój łowisk
W wielu częściach Europy, gdzie rybołówstwo stanowi źródło utrzymania społeczności lokalnej, brak jest łatwo dostępnych danych, umożliwiających zainteresowanym stronom ulepszanie infrastruktury oraz usprawnianie funkcjonowania łowisk. Celem projektu "Probabilistyczny model oceny, zarządzania i doradztwa wspomagający zarządzanie łowiskami w przypadku niewielkiej dostępności danych" (Poorfish) było wsparcie oceny łowisk oraz ich zrównoważonego zarządzania. Stworzono system doradztwa, w którym eksperci zajęli się zarządzaniem niewielkimi łowiskami różnych gatunków, dużymi nowoczesnymi łowiskami oraz łowiskami, w których jakość danych była niższa niż wymogi norm.

W ramach projektu przeanalizowano kilka studiów przypadku za pomocą kwestionariuszy oraz na podstawie ram symulacyjnych zaczerpniętych z różnych projektów UE. Skoncentrowano się na kwestiach związanych z zarządzaniem i przygotowano zalecenia, które pomogą w osiągnięciu wyników zrealizowanych w poprzednich projektach, przy równoczesnym uproszczeniu skomplikowanych metod. Efektem projektu Poorfish było również stworzenie bazy istotnej wiedzy naukowej oraz strony internetowej ze wskazówkami dla zainteresowanych stron.

Na podstawie studiów przypadków oraz bogatej wiedzy zgromadzonej w ramach projektu, opracowano ogólną metodologię i model, który można zastosować we wszystkich przypadkach. Warto również wspomnieć, że zadanie wymagało również wskazania w poprzednich modelach słabych punktów oraz zajęcia się nimi.

Podsumowując, dzięki projektowi Poorfish udało się przygotować wskazówki dotyczące dokonywania oceny oraz zarządzania w sytuacjach, gdy brakuje danych. Następnie rozpowszechniono nowe modele i zasady wśród zarządców łowisk, aby pomóc im w usprawnieniu procesów zarządzania oraz gromadzenia danych. Ostateczny model uznano za bardzo skuteczne narzędzie do pozyskiwania naukowo uzasadnionych wskazówek dotyczących zarządzania łowiskami i bez wątpienia będzie on miał pozytywny wpływ na działalność, wydajność oraz rentowność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę