Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENDOTRACK — Wynik w skrócie

Project ID: 19050
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Na tropie procesów wewnątrzkomórkowych

Europejscy naukowcy zdobyli nowe informacje w dziedzinie sygnałowania czynnika wzrostu i powiązanych procesów.
Na tropie procesów wewnątrzkomórkowych
Komórki wchłaniają czynniki wzrostu w ramach procesu określanego jako endocytoza. Proces znajduje odzwierciedlenie w odpowiedniej ekspresji genów, która prowadzi do konkretnych odpowiedzi komórkowych. Wydarzenia, jakie zachodzą w komórce podczas przetwarzania sygnału czynnika wzrostu, pozostają jednak w dużej mierze nieznane.

W tym kontekście, celem finansowanego ze środków UE projektu "Określenie szlaków endocytozy kompleksów receptorów czynnika wzrostu i ich roli w modulowaniu sygnału" (Endotrack) było scharakteryzowanie mechanizmu transportu i sygnałowania kompleksów receptorów czynnika wzrostu w procesie endocytozy. W zakrojonym na szeroką skalę projekcie uczestniczyli specjaliści wielu dziedzin, którzy badali sposób regulacji tych szlaków i ich wpływ na przekazywanie sygnału.

W trakcie projektu opracowano nowe testy i technologie pozwalające mierzyć i badać ruch wewnątrzkomórkowy w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Określono także nowe cząsteczki regulujące proces kierowania ruchem czynnika wzrostu. Ponadto, naukowcy odkryli mechanizmy rządzące różnymi szklakami sygnałowymi oraz ich wpływ na odpowiedzi i rozwój komórkowy.

Co równie ważne, partnerzy projektu stworzyli różne przedkliniczne modele chorób ludzkich. Modele te posłużyły do zbadania funkcji i skuteczności różnych modulatorów ruchu wewnątrzkomórkowego jako środków leczniczych.

Podsumowując, uczestnicy projektu Endotrack zdobyli ważne nowe informacje na temat kierowania ruchem wewnątrzkomórkowym czynnika wzrostu i regulacji tego procesu. Wyniki projektu stworzą nowe możliwości leczenia chorób, szczególnie tych związanych z zaburzeniami przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych, takich jak nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę