Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochrona wyschniętych lasów w Ameryce Łacińskiej

Finansowana przez UE inicjatywa podjęła nowe, zrównoważone działania, mające na celu ochronę suchych i półsuchych obszarów leśnych w Ameryce Łacińskiej. Wyniki projektu pomogą poprawić poziom życia miejscowej ludności.
Ochrona wyschniętych lasów w Ameryce Łacińskiej
Rosnąca presja wynikająca z rozwoju gospodarczego i wzrostu populacji, oraz towarzyszących im negatywnych skutków dla różnorodności biologicznej, urodzajności gleby i dostępności wody, może prowadzić do zniszczenia ekosystemów. Problem jest wyraźnie widoczny na suchych i półsuchych obszarach, które są pierwotnym środowiskiem wielu upraw rolnych i ważnymi ośrodkami różnorodności biologicznej. Ponadto ekosystemy te wspierają wiejskie społeczności, które są zależne od lokalnego środowiska, zapewniającego im dostęp do paliwa i pasz zwierzęcych.

W ramach projektu "Przywracanie krajobrazów leśnych w celu zachowania różnorodności biologicznej i rozwoju wiejskiego w suchych obszarach Ameryki Łacińskiej" (Reforlan) badano metody zachowania różnorodności biologicznej przez odbudowę ekosystemu z wykorzystaniem ekonomicznie wartościowych gatunków na suchych obszarach Meksyku, Chile i Argentyny. Celem było zmniejszenie skutków wcześniejszych, niezrównoważonych działań i pomoc w zachowaniu szeregu form życia w lokalnym środowisku.

Partnerzy projektu wykorzystali technikę zdalnego odwzorowywania satelitarnego, aby określić stan lasów i opracować plany odbudowy środowiska. Zastosowano techniki eksperymentalne i modelujące w celu przetestowania różnych hipotez odbudowy. Poziom fragmentacji lasów i utraty różnorodności biologicznej określono przy użyciu nowych systemów informacji geograficznej (GIS).

Ponadto utworzono narzędzia pomocnicze, mające na celu określenie potencjalnego wpływu różnych sposobów wykorzystania krajobrazu na odbudowę lasów i zrównoważony rozwój. Wykorzystano między innymi takie narzędzia jak systemy informacyjne, wskaźniki zrównoważenia i odbudowy oraz studia przypadków dotyczące praktycznych prób odbudowy ekosystemu.

Narzędzia opracowane w ramach projektu Reforlan pomogą chronić niektóre najbardziej wartościowe siedliska naturalne na planecie z korzyścią dla lokalnych społeczności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę