Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HP FUTURE-BRIDGE — Wynik w skrócie

Project ID: 31522
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Nowe materiały do renowacji europejskich mostów

Uczestnicy finansowanej ze środków UE inicjatywy udoskonali technologię produkcji różnych elementów mostów. Nowe materiały i metody powinny ułatwić modernizację infrastruktury transportowej.
Nowe materiały do renowacji europejskich mostów
Celem projektu "Wysokowydajne (konkurencyjne kosztowo, o dużej żywotności i małych potrzebach serwisowych) mosty kompozytowe do szybkiej modernizacji infrastruktury" (HP Future-Bridge) było stworzenie materiałów i technologii modernizacji mostów, wykorzystujących polimery wzmocnione włóknami (FRP) jako alternatywę wobec betonu i stali. Po wstępnej analizie istniejącej infrastruktury w różnych krajach naukowcy wybrali do dalszych badań mosty łukowe i belkowe.

Konstrukcja łukowa znacząco zmniejsza obciążenie belek, a tym samym koszty materiałowe; wymaga też zastosowania podatnego ustroju nośnego, w przypadku którego dobrze sprawdza się FRP. Naukowcy zoptymalizowali konstrukcję łukową pod względem geometrii, parametrów filarów, systemów ustroju nośnego i sposobu wytwarzania. Stworzyli też specjalną żywicę do zastosowania w łączeniach, charakteryzującą się odpowiednią wytrzymałością tradycyjnie osiąganą przy użyciu stali i betonu. Na koniec sporządzono techniczną charakterystykę materiałów.

Aby zoptymalizować parametry techniczne i koszty mostów belkowych wykonanych z FRP, partnerzy projektu przetestowali ukończony model elementu belki zaprojektowanej dla takiego mostu. Następnie zbudowano dwa pilotażowe mosty belkowe. Zmniejszony ciężar elementów mostów pozwolił na posadowienie belek przy pomocy zwykłego dźwigu samochodowego. Konstrukcje przeszły pomyślnie wszystkie wymagane badania i zostały uznane za sprawne.

W ramach projektu HP Future-Bridge stworzono i poddano kompleksowym testom nowe materiały i technologie służące do szybkiej modernizacji mostów. Wyniki doświadczeń potwierdziły możliwość stosowania FRP do takich prac. Dalsze badania powinny pomóc zmniejszyć koszty produkcji nowych materiałów i ułatwić komercjalizację technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę