Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza konserwacja płynów samolotowych

Nowy system monitorowania i kontroli cieczy hydraulicznych w samolotach może być ważnym krokiem na drodze ku ciągłej konserwacji układów pokładowych. Technologia może już wkrótce zacząć być stosowana we wszystkich maszynach lotniczych.
Lepsza konserwacja płynów samolotowych
Ciecz hydrauliczna i układy nią sterujące mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotu. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Inteligentna konserwacja lotniczych cieczy hydraulicznych z wykorzystaniem pokładowego systemu monitorowania i regeneracji" (Superskysense) było opracowanie zaawansowanego systemu konserwacji cieczy hydraulicznych w samolotach. Uczestnicy projektu zaproponowali autonomiczny pokładowy system monitorowania i zgodnego z zapotrzebowaniem kontrolowania cieczy hydraulicznej, pozwalającego wydłużyć jej żywotność i uniknąć awarii powodowanych zużyciem płynu.

Ciecz hydrauliczna charakteryzuje się nieprzewidywalnym zachowaniem, dlatego jej stan musi być regularnie kontrolowany. Badania takie są jednak trudne i kosztowne. Dlatego najczęściej przeprowadza się je rzadziej niż raz do roku, co jest niekorzystne dla jakości cieczy. Nowy system powinien skrócić czas przestojów, ograniczyć wpływ na środowisko, zminimalizować koszty i poprawić bezpieczeństwo układów hydraulicznych. W tym celu naukowcy stworzyli inteligentny wieloczujnikowy system pokładowy do monitorowania i oceny stanu cieczy hydraulicznej. Analizowali także możliwości przeciwdziałania degradacji cieczy i wydłużenia okresu eksploatacji.

Uczestnicy Superskysense stworzyli trzy prototypy, które poddali różnego rodzaju testom, w tym w zakresie drgań i zmęczenia. System pomyślnie przeszedł test drań, wytrzymując 5000 cykli ciśnienia i cykli elektronicznych. Zdał także testy zmęczeniowe, przy czym odnotowano pewne drobne problemy, które można by skorygować. Test zmęczenia roboczego, przeprowadzony w różnych temperaturach, także wypadł pomyślnie, z wyjątkiem testów kapacytancji i regeneracji, których wyniki nie były jednoznaczne.

Powodzenie testów, przy założeniu drobnych modyfikacji, przybliżają możliwość produkcji zaawansowanych systemów konserwacji układów hydraulicznych. Technologia ta pozwoli zmniejszyć koszty konserwacji i podnieść poziom bezpieczeństwa lotów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę