Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADHER — Wynik w skrócie

Project ID: 30907
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Lepsza jakość konserwacji śmigłowców

Proaktywne automatyczne testowanie i diagnostyka czujnikowa mechaniki śmigłowców może przynieść znaczące oszczędności w zakresie kosztów konserwacji oraz poprawić bezpieczeństwo maszyn.
Lepsza jakość konserwacji śmigłowców
Wypadki śmigłowców często kończą się śmiercią pasażerów i załogi oraz wiążą się z bardzo wysokimi kosztami różnego rodzaju. Z tego względu potrzebna jest bardziej zaawansowana konserwacja, wykorzystująca zdobycze najnowszych technologii. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Zautomatyzowana diagnostyka silników i części obrotowych śmigłowców" (ADHER) zaprojektowali skuteczny system do diagnostyki awarii mechanicznych, wykorzystujący technologię zautomatyzowanych czujników. Jego celem było zmniejszenie liczby fałszywych alarmów, która charakteryzuje aktualnie używane systemy, zminimalizowanie kosztów konserwacji, zwiększenie dostępności śmigłowców we flocie oraz poprawa bezpieczeństwa.

Badacze pracowali nad tzw. systemem monitorowania stanu i użytkowania (HUMS), obejmującym monitoring czujnikowy wykonujący konserwację na podstawie stanu (CBM) i pozwalającym zastąpić tradycyjne okresowe kontrole. Stosując zaawansowane modele teoretyczne i analizy porównawcze, uczestnicy projektu badali parametry dotyczące drgań, akustyki, przekładni śmigłowców, starzenia się części i awarii części obrotowych.

Następnie pracowali nad automatycznie uczącym się oprogramowaniem do analizy danych pochodzących z czujników i przeprowadzania bardziej skutecznej diagnostyki, a także nad oceną wykonalności nowego systemu HUMS. Po zgromadzeniu danych doświadczalnych i kontrolnych dotyczących części obrotowych, w tym drgań, odpadów olejowych oraz emisji akustycznych, badacze stworzyli innowacyjne diagnostyczne narzędzia komputerowe. Narzędzia takie łączą dane w nowy sposób i eliminują wadliwe dane z czujników, dając bardziej precyzyjne wyniki.

Mówiąc bardziej szczegółowo, badacze zastosowali do danych dotyczących drgań i innych informacji zaawansowane techniki przetwarzania sygnału. Opracowali parametry diagnostyczne i dokonali ich oceny oraz określili parametry powiązane, takie jak temperatura oleju, prędkość i obciążenie. Po intensywnych testach, modelowaniu i analizie aparatury, stworzyli prototypowe narzędzia komputerowe spełniające założenia projektu. Wyniki badań rozpowszechniano za pośrednictwem publikacji prasowych, kontaktów nawiązywanych z partnerami oraz na stronie internetowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę