Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CRCC — Wynik w skrócie

Project ID: 44351
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Wpływ kar na redukcję przestępczości

Finansowane ze środków UE badanie kosztów redukcji przestępczości pozwoliło zgromadzić informacje na temat kosztów i korzyści związanych z polityką dotyczącą więziennictwa. Pracownicy systemu więziennictwa podzielili się opiniami na temat skuteczności przepisów dotyczących zapobiegania i redukcji przestępczości.
Wpływ kar na redukcję przestępczości
Projekt "Koszta redukcji przestępczości w kontekście" (CRCC) przyjął założenie, iż kraje UE dopiero niedawno rozpoczęły analizę kosztów związanych z przestępczością. Aktualnie pozostają jeszcze niejasności dotyczące sposobu, w jaki koszta te są obliczane.

We wstępnej fazie zespół projektu CRCC przeprowadził szczegółowy przegląd literatury, celem nakreślenia ram socjologicznych i prawnych dotyczących polityki związanej z przestępczością i systemem więziennictwa w Europie. Celem tego działania była identyfikacja istniejących problemów z oszacowaniem kosztów. Prócz innych wyników badacze stwierdzili, iż należy w pierwszej kolejności określić, co zalicza się do kosztów, a co do korzyści, w kontekście propozycji i wdrożenia konkretnej polityki. W tym temacie nie tylko eksperci europejskich europejscy nie są zgodni, ale – co więcej – różnice w praktyce więziennej i administracji w całej Europie sprawiają, iż wdrożenie takiej polityki wydaje się niemożliwe.

Przechodząc od przeglądu literatury badacze skupili się na badaniach empiryczno-etnograficznych paradygmatów kulturowych i teoretycznych, mających wpływ na codzienne czynności pracowników systemu pomocy społecznej, imigracji, więziennictwa, nadzoru kuratorskiego i działań antynarkotykowych. W ramach badania wzięto pod uwagę głównie opinie wspomnianych pracowników dotyczące stopnia efektywności konkretnych systemów więziennictwa w redukcji przestępczości i recydywy (tj. powrotu do przestępczej działalności po odbyciu kary).

Badania w ramach projektu CRCC skupiły się następnie na opiniach wspomnianych pracowników, dotyczących jakości systemów więziennictwa i ich skuteczności w redukcji kosztów społecznych związanych z pozbawieniem wolności. Analiza bezpośrednich i bezpośrednich kosztów związanych z przestępstwami narkotykowymi pozwoliła sformułować kolejny obszar badań. Te cenne uwagi pozwoliły poznać, jak skuteczne są w rzeczywistości przewidywane polityki i praktyki, związane z nielegalnymi narkotykami i z przestępstwami narkotykowymi.

Badacze wykorzystali w pełni własną platformę online do celów prezentacji i dyskusji, a także przechowywania wszystkich materiałów projektowych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich partnerów projektu. Tego typu inicjatywa pozwoliła uzyskać cenne wskazówki, dotyczące głównych obszarów zainteresowań w zakresie podejścia Europy do kwestii przestępstw i ich zapobiegania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę