Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FRONTIERS — Wynik w skrócie

Project ID: 500328
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niderlandy

Europa łączy siły na froncie nanotechnologii

Finansowana ze środków UE inicjatywa zrzeszyła czołowych europejskich naukowców w celu wzmocnienia europejskiej pozycji w dziedzinie nanotechnologii.
Europa łączy siły na froncie nanotechnologii
Nanotechnologia to szeroka dziedzina badawcza, znajdująca szereg zastosowań, w tym w zakresie podawania leków, w przemyśle spożywczym czy sektorze zdrowia. Postępy w tej dziedzinie następują bardzo szybko, dlatego często wymagana jest współpraca i wymiana informacji, by naukowcy mogli zachować konkurencyjność. Z myślą o integracji badań nanotechnologicznych oraz utworzeniu Sieci Doskonałości (NoE) wśród instytutów nanotechnologicznych, UE sfinansowała projekt "Badania i instytuty Sieci Doskonałości na rzecz rozwoju narzędzi do wytwarzania i analizy pojedynczych cząsteczek oraz indywidualnych nanoklastrów do zastosowań w naukach przyrodniczych" (Frontiers).

Kluczowym założeniem projektu była intensyfikacja działań w zakresie badań, infrastruktury i edukacji w dziedzinie nanotechnologii. W szczegółowym ujęciu projekt miał na celu skoordynowanie wspólnych badań między partnerami oraz wdrożenie wirtualnego europejskiego laboratorium nanotechnologicznego. Podjęte badania koncentrowały się na zastosowaniu nanotechnologii w procesie dostarczania leków, nanoporach oraz technikach analitycznych, jak również na rozwoju bioczujników i nanostrukturalnych powierzchniach.

Ponadto konsorcjum opracowało zintegrowany wspólny europejski program nauczania (EJC) oferujący program magisterski w zakresie nanotechnologii w naukach przyrodniczych, który udostępniony został studentom o profilu nanotechnologicznym na uczestniczących uniwersytetach partnerskich. W ramach projektu Frontiers wsparto także cykl organizowanych przez studentów konferencji – zwany Inascon – poświęconych nanonauce, organizując warsztaty na temat nanotoksykologii i nanonauk w mediach. Innym celem konsorcjum było przekazanie wiedzy naukowej na potrzeby rozwoju zastosowań przemysłowych oraz produktów.

Zespół projektu Frontiers pomyślnie zjednoczył europejskich naukowców działających w dziedzinie nanotechnologii, a także skutecznie promował współpracę i współdzielenie istniejącej infrastruktury. Oczekuje się, że wzmocni to rolę Europy w sektorze oraz rozszerzy możliwości biznesowe nanotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę