Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOMINE — Wynik w skrócie

Project ID: 500329
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Biowydobycie metali

Niedawne badania europejskie rzuciły nowe światło na możliwość zintegrowania biogórnictwa z tradycyjnym procesem pozyskiwania metali. Umożliwiłoby to zredukowanie szkodliwego wpływu na środowisko, a także kosztów energii, co jest ważne, biorąc pod uwagę szybkie wyczerpywanie się zasobów wielu metali.
Biowydobycie metali
Tradycyjne sposoby pozyskiwania metali z surowców wymagają zastosowania pirometalurgii (wytapiania) lub hydrometalurgii. Z tych dwóch technologii hydrometalurgia jest najbardziej przyjazna środowisku, gdyż odpady są rozpuszczalne w wodzie i można je łatwo wyeliminować. Niestety skażona odpadami woda nadal w niektórych przypadkach stwarza zagrożenie skażeniem.

Biohydrometalurgia, będąca rozwinięciem technologii hydrometalurgii, uwzględnia zastosowanie dodatkowej fazy mikroorganizmów, umożliwiając wydajniejsze pozyskiwanie metali z odpadów górniczych, hałd hutniczych, odpadów metalowych i popiołów elektrownianych. Dostrzegając potencjalnie ważną rolę tego bioprocesu i biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną i trend ekologiczny, sfinansowano ze środków UE projekt "Biotechnologia dla materiałów bogatych w metale na terenie Europy" (Biomine), którego celem była integracja procesów biotechnologicznych z technologiami pozyskiwania metali.

Badania w ramach projektu Biomine skupiły się na wprowadzeniu elementu "bio" do wszystkich etapów hydrometalurgii konwencjonalnej. Wśród badanych procesów wymienić można bioługowanie, bioutlenianie, biosorpcję, bioredukcję, bioakumulację, biowytrącanie, bioflotacja, bioflokulacja i bioczujniki. Typowy przykład ma miejsce podczas procesu bioługowania pirytu, będącego minerałem żelaza. W ramach bioługowania działają różne bakterie utleniające siarkę i żelazo, w tym bakterie żelazowe Acidithiobacillus. Tradycyjnie do wyodrębnienia żelaza stosowany jest zanieczyszczający cyjanek, zaś proces określane jest jako wypłukiwanie metali z rud.

Badacze oszacowali komercyjne możliwości integracji procesów biotechnologii z bardziej tradycyjnymi metodami pozyskiwania metali na małą skalę. Pozwoli to przedstawicielom przemysłu na ocenę, czy stosowanie biologicznych elementów pozwoli na zwiększenie wydobycia. Co więcej, może się to wiązać z obniżeniem kosztów dzięki oszczędności energii, uzyskaniem dostępu do nowych zasobów i zachowaniem zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

Projekt Biomine rzucił nowe światło na kwestię biohydrometalurgii z perspektywy geologicznej i technologii przetwarzania. Ogólnie, rezultaty wskazują, iż biotechnologię można stosować do rozwinięcia potencjału produkcji metali na terenie Europy, a dodatkowo procesy te nie będą wiązały się z poważnym zagrożeniem dla środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę