Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEA-SCOPE — Wynik w skrócie

Project ID: 501516
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Nowe spojrzenie na rolnictwo na obszarach wiejskich

Bardziej wszechstronna, całościowa ocena rolnictwa może prowadzić do opracowania solidniejszych przepisów, wspierających obszary wiejskie i środowisko.
Nowe spojrzenie na rolnictwo na obszarach wiejskich
Kondycja wsi europejskiej ma kluczowe znaczenie dla sektora rolniczego, wykracza jednak poza zapewnianie upraw i żywności. Dodatkowo, obszary wiejskie stanowią środowisko dla wielu gatunków fauny i flory, a także są istotne z punktu widzenia turystyki, wypoczynku, edukacji i równowagi ekosystemu. Dlatego właśnie sporządzony przez UE Europejski Model Rolnictwa (MEA) charakteryzuje wielofunkcyjność, z uwzględnieniem wielu różnych efektów i kwestii ekonomicznych.

Finansowany ze środków UE projekt "Instrumenty mikroekonomiczne umożliwiające ocenę wpływu rolnictwa wielofunkcyjnego do celów wdrożenia Europejskiego Modelu Rolnictwa" (MEA-SCOPE) miał na celu zachęcenie do zrównoważonego rozwoju obszarów rolniczych poprzez rozważenie wszystkich jego aspektów. Opracowane zostały narzędzia umożliwiające oszacowanie wpływu aktualnych i przyszłych przepisów w różnych regionach Europy po uwzględnieniu wielofunkcyjności.

Ogólna polityka UE nie zawsze uwzględniała heterogeniczność obszarów wiejskich, w tym ogromne zróżnicowanie geofizyczne i socjoekonomiczne. Z tego powodu projekt objął badaniem wydajność farm w siedmiu regionach, celem zademonstrowania, jak ważna jest heterogeniczność. Wyniki badań pokazały, iż liczba farm uległa z czasem zmniejszeniu, zaś ich rozmiar zwiększeniu. Ten i inne wyniki badań mogą pomóc w ukształtowaniu przepisów. Zbadano również wpływ farm na obszary trawiaste i środowisko, a także na grunty uprawne.

Rozważono wiele różnych scenariuszy na przyszłość, w tym scenariusz liberalizacji i decouplingu (tj. trybów zapłaty rolnikom za zbiory). Wreszcie, projekt wskazał na możliwość pojawienia się kryzysu gospodarczego na niektórych obszarach wiejskich, np. na terenie Niemiec, a także na wzrost przychodu farm na innych obszarach, np. w Słowacji.

Dzięki badaniom rozwoju rolnictwa, farm i terenów wiejskich w bardziej całościowym ujęciu, z uwzględnieniem heterogeniczności i wielofunkcjonalności, projekt może wspomóc proces tworzenia przepisów. Będzie to miało pozytywny wpływ na obszary wiejskie i ich środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę