Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wymiana nowatorskich rozwiązań z Rosją

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Rosji w ramach sfinansowanych ze środków UE projektów pozwala wdrażać nowatorskie rozwiązania i dbać o rozwój. Zasada ta dotyczy nie tylko wschodniego sąsiada UE, ale również MŚP w ramach UE.
Wymiana nowatorskich rozwiązań z Rosją
Rosja jest światowym mocarstwem z zaawansowanymi możliwościami badawczymi, które mogłyby przynieść korzyści dla UE. Jednocześnie znaczny rozwój procesów badawczo rozwojowych UE mógłby zostać wykorzystany w Rosji. Finansowany ze środków UE projekt "Połączenie rosyjskich i europejskich technologii oraz rozwiązań nowatorskich" (Creation) umożliwił wymianę badań i wspomógł rosyjskie MŚP w ramach projektów UE.

Projekt Creation umożliwił przepływ informacji i usług w obu kierunkach, co pozwoliło na przeprowadzenie dalszych badań i wdrożenie nowatorskich rozwiązań. Projekt Creation, skupiając się na regionach Moskwy i Petersburga, doprowadził do stworzenia narzędzia online służącego do wyszukiwania partnerów wg tematu, a także utworzenia dopasowanej strony internetowej, przybliżającej rosyjskie MŚP do UE.

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano dwa międzynarodowe warsztaty szkoleniowe pod hasłem "Udział rosyjskich organizacji i małych oraz średnich przedsiębiorstw z branży badawczo-technologicznej w szóstym programie ramowym i nowatorskich przedsięwzięciach". Warsztaty zgromadziły ponad 200 uczestników z różnych organizacji badawczych i MŚP z całego kraju, a także zainteresowane strony z sektora rządowego i przedstawicieli UE.

Wysiłki projektowe wsparło udostępnienie usług internetowych w języku rosyjskim użytkownikom i rozpowszechnianie przydatnych materiałów zainteresowanym stronom z Rosji. Inicjatywy pomogły w podwyższeniu świadomości projektów finansowanych ze środków UE i wsparły w znacznym stopniu rosyjskie MŚP w zakresie wspólnych projektów UE, szczególnie w zakresie badań, technologii i rozwoju.

Konsorcjum Creation pomogło również w wypełnieniu jednego z głównych celów UE – otwarciu na świat europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Wreszcie, umożliwiło ono europejskim MŚP uzyskanie dostępu do zasobów informacji od rosyjskich partnerów, co pozwoliło na przeprowadzenie cennej wymiany danych i wparcie nowatorskich rozwiązań na najwyższych szczeblach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę