Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Budowanie silnych więzi w Zachodnich Bałkanach

Kraje obszaru Zachodnich Bałkanów dysponują obecnie silną siecią krajowych punktów kontaktowych (KPK) UE i potrzebują specjalistycznej wiedzy praktycznej, aby móc wziąć udział w projektach finansowanych ze środków UE.
Budowanie silnych więzi w Zachodnich Bałkanach
Dziś, gdy kraje z Zachodnich Bałkanów, takie jak Serbia czy Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (BJRM) przybliżają się do integracji z UE, ważne jest wsparcie inicjatyw, które umożliwią przejście tej drogi. Finansowany ze środków UE projekt "Otwarcie europejskiej przestrzeni badawczej na Zachodnie Bałkany" (ERA Westbalkan) pomógł krajom z regionu wziąć udział w programach finansowanych ze środków UE.

W ramach ERA Westbalkan założono lub uzupełniono istniejące KPK UE w tych krajach, w porozumieniu z ministerstwami lub poprzez kanały akademickie. Zorganizowała następnie kilka warsztatów szkoleniowych dla nowych KPK, obejmujących takie tematy, jak składanie wniosków, zarządzanie projektami, sprawy finansowe, nawiązywanie współpracy partnerskiej, kwestie prawne itp.

W rezultacie KPK odnotowały duży postęp w budowie solidnej sieci zainteresowanych stron w regionie i odegrały kluczową rolę w zachęcaniu do wzięcia udziału w projektach finansowanych przez UE. Dla przykładu, udział w projektach wzrósł o 500% w przypadku BJRM i o 250 % w Serbii.

W ramach projektu ERA Westbalkan zorganizowano również 20 lokalnych warsztatów informacyjnych w różnych krajach, celem dalszego przygotowania do udziału w projektach i zwiększenia świadomości projektów UE. Umożliwiło to zwiększenie ilości i podwyższenie jakości składanych wniosków, dzięki czemu zacieśniono więzi z europejską przestrzenią badawczą (EPB).

Partnerzy projektu stworzyli interaktywną płytę CD na temat badań i rozwoju każdego z krajów Bałkanów Zachodnich, dodając szczegółowe informacje kontaktowe kluczowych organizacji i stron zainteresowanych. W rezultacie KPK stały się ważnymi dostawcami usług dla swoich społeczności badawczych i pomogły zwiększyć udział krajów w projektach finansowanych ze środków UE. Dziś, dzięki tym inicjatywom, region zintegrował się w większym stopniu z EPB.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę