Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COMBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 32628
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Obniżenie kosztów biokatalizatorów unieruchomionych

Finansowane ze środków UE konsorcjum podjęło badania nad rozwojem procesów unieruchomienia enzymów w celu obniżenia kosztów związanych z biokatalizą przemysłową.
Obniżenie kosztów biokatalizatorów unieruchomionych
Różne sektory produkcji przemysłowej stosują biokatalityczne procesy produkcyjne. Do niedawna biokataliza w produkcji oparta była głównie na wykorzystaniu całych mikroorganizmów lub tanich enzymów. Przywiązanie enzymów do obojętnego, nierozpuszczalnego materiału może zapewnić większą odporność na zmiany warunków reakcji oraz zatrzymać enzymy przez cały okres reakcji. Oferuje to zaletę czystego odzysku produktu i możliwość ponownego wykorzystania biokatalizatora, a tym samym obniżenia kosztów produkcji. Jednak unieruchomienie enzymów jest dość kosztownym procesem, ograniczającym komercyjną dostępność unieruchomionych biokatalizatorów (enzymów).

Aby rozwiązać ten problem, uruchomiono projekt "Materiały kompozytowe do unieruchomienia biokatalizatorów" (Combio), którego celem było opracowanie opłacalnych technologii stabilizacji i unieruchomienia enzymów, możliwych do zastosowania w procesach komercyjnych. Konsorcjum wykorzystało różne materiały pomocnicze oraz nowe wewnętrzne metody krzyżowe do stworzenia i utrzymania mikrośrodowisk o większej stabilności i funkcjonalności katalitycznej.

Protokoły wypracowane w trakcie projektu miały tak różne zastosowania, jak produkcja żywności, przetwórstwo tekstylne oraz komponenty do ogniw paliwowych. Ponadto, opracowane unieruchomione biokatalizatory zostały zaprojektowane do zastosowania w znanych typach reaktorów chemicznych, takich jak reaktor zbiornikowy z mieszadłem, ze złożem upakowanym oraz złożem fluidalnym. Konsorcjum włączyło także cząstki magnetyczne w podporach, umożliwiając rozwój nowych magnetycznie stabilizowanych reaktorów ze złożem fluidalnym (MSFBR).

Podsumowując, w ramach projektu Combio skutecznie opracowano opłacalne metody unieruchamiania enzymów, których komercjalizacja obniży koszty biokatalizy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę