Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

œSAPIENT — Wynik w skrócie

Project ID: 33227
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Lepsza koordynacja mikro- i nanoprodukcji

Technologie mikro i nanoprodukcji (MNMT) rozwijają się niezwykle dynamicznie i wymagają koordynacji działań badawczych, opartej na nawiązywaniu współpracy przez organizacje i inicjatywy krajowe i międzynarodowe, rozpowszechnianiu i promowaniu wyników badań oraz ułatwianiu transferu technologii z laboratorium do przemysłu. Finansowany ze środków UE zespół badawczy założył platformę technologiczną i stworzył plan działań badawczych, które wpisują się w te założenia.
Lepsza koordynacja mikro- i nanoprodukcji
Naukowcy uruchomili projekt "Synergetyczna integracja procesów na rzecz wydajnej mikro- nanoprodukcji" (Microsapient) w celu stworzenia i wdrożenia ukierunkowanej i zrównoważonej ogólnoeuropejskiej infrastruktury i planu działań łączących MNMT, wspierając szereg ważnych sektorów gospodarki UE.

Konsorcjum dążyło do tego, by rozszerzyć zakres produktów opartych na mikrosystemach i zwiększyć ich możliwości dzięki zastosowaniu nowych materiałów i procesów zgodnych z aktualnymi metodami produkcji przemysłowej opartej na układach scalonych (IC).

Kompleksowa analiza nowych projektów i czynników uniemożliwiających ich przemysłowe zastosowanie wniosła ważny i trwały wkład w koordynację europejskich projektów MNMT. Po pierwsze, konsorcjum stworzyło Europejską Platformę Technologiczną (ETP) w zakresie mikro- i nanoprodukcji (MINAM). Po drugie, utworzono powiązany strategiczny plan badań (SRA) z wytycznymi w zakresie produkcji, które następnie wykorzystano w przygotowywaniu zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Uczestnicy projektu Microsapient założyli też stronę internetową i przygotowali biuletyn na temat MINAM.

Ponadto zorganizowano liczne działania promocyjne, w tym prezentacje na najważniejszych forach europejskich, azjatyckich i północnoamerykańskich.

Projekt Microsapient oznacza znaczący krok naprzód w dziedzinie koordynacji i konsolidacji podmiotów europejskiego sektora badawczo-rozwojowego w zakresie mikro- i nanoprodukcji; przynosi też konkretne plany działań badawczych. Lepsza koordynacja projektów MNMT powinna ułatwić ekspansję produktów mikrosystemowych i pomoże UE zdobyć wiodącą pozycję na rynku MNMT.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę