Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMAGE — Wynik w skrócie

Project ID: 44227
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Zrównoważona przyszłość europejskiego przemysłu rybnego

Rybacy przekonali się na własnej skórze, iż nieodpowiedzialne rybołówstwo może nie tylko wiązać się ze szkodami dla środowiska, ale również negatywnie wpłynąć na kondycję gospodarstw. Niedawne badania wskaźników miały na celu uniknięcie wyczerpania zasobów rybnych do stanu uniemożliwiającego odbudowanie.
Zrównoważona przyszłość europejskiego przemysłu rybnego
Europa podejmuje ważne kroki, mające na celu wzmocnienie polityki dotyczącej ochrony środowiska. W przypadku rybołówstwa przyjęło to postać podejścia do ekosystemu w zarządzaniu rybołówstwem (EAFM), które jest wdrażane do najnowszej aktualizacji wspólnej polityki rybołówstwa (CFP).

Projekt "Wskaźniki zarządzania rybołówstwem w Europie" (IMAGE) dążył do opracowania zakresu wskaźników wspomagających wdrożenie EAFM na szczeblu europejskim. Wsparcie finansowe zostało częściowo udzielone przez UE.

Biorąc pod uwagę, iż udział stron zainteresowanych jest niezbędny do sukcesu jakiejkolwiek inicjatywy, ważnym elementem podejścia IMAGE były negocjacje z regionalnymi komisjami doradczymi (RAC). Komisje RAC zostały ustanowione dla różnych regionów połowów i różnych rodzajów flot. Reprezentują one ważne połączenie pomiędzy rządem a przemysłem.

Uczestnicy projektu IMAGE przekonali się, iż wskazanie najbardziej odpowiednich czynników jest nie lada wyzwaniem. Wkrótce stało się jasne, iż należy skupić się przede wszystkim na celach związanych z ogólną polityką CFP. Pośród parametrów rybołówstwa istnieją bardziej złożone zależności, jednak obecny stan wiedzy naukowej nie umożliwia sporządzenia precyzyjnego modelu.

Kolejnym ważnym odkryciem jest fakt, iż dobór wskaźników na skalę Europy niekoniecznie był idealnym rozwiązaniem. Wyniki badań wskazały na różnorodności pomiędzy regionami, różnice w modelach rybołówstwa i czynnikach społecznych, które wymagają dynamicznej, nie zaś ustandaryzowanej metodologii. Tego rodzaju kompromis nie przesądza o porażce, jako że celem ostatecznym jest ochrona zarówno ryb, jak i źródeł utrzymania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę