Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AGRINERGY — Wynik w skrócie

Project ID: 44437
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Bioenergia wpływa na życie na wsi

Wytwarzanie bioenergii jest ważnym źródłem zrównoważonej energii w Europie. W ramach przeprowadzonego ostatnio badania przeanalizowano jej znaczenie w socjoekonomicznych strukturach życia na wsi.
Bioenergia wpływa na życie na wsi
Bioenergia odpowiada obecnie za około dwóch trzecich wszystkich form zrównoważonej energii w Europie. Uczestnicy projektu "Polityki UE w zakresie bioenergii i ich wpływ na obszary wiejskie i politykę rolną" (Agrinergy) przeanalizowali zależności między politykami w zakresie zrównoważonej energii a rozwojem obszarów wiejskich, ze ścisłym uwzględnieniem ochrony środowiska.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza Agrinergy miała na celu określenie efektu synergii między życiem na wsi a zrównoważoną bioenergią w celu wypracowania wytycznych dla rozwoju wytwarzania energii z biomasy w Europie w przyszłości. Ponadto zbadano, czy zasady wytwarzania bioenergii mogą zostać zastosowane w krajach rozwijających się.

W ramach projektu Agrinergy przeprowadzono ankietę, uwzględniającą wyniki warsztatów projektowych, w których połączono unijne polityki wykorzystania biomasy, instrumenty wspólnej polityki rolnej (WPR), rozwój obszarów wiejskich i ochronę środowiska. Uczestnikami byli: społeczność naukowa, decydenci i zainteresowani przedstawiciele społeczeństwa. Zbadano także wpływ na handel międzynarodowy.

Ponieważ rozpowszechnianie informacji jest kluczowym czynnikiem, na stronie internetowej http://www.agrinergy.ecologic.eu/index.html są publikowane wyczerpujące informacje na temat projektu i jego celów, warsztatów i konferencji, prac badawczych i wyników. Na podstawie ankiety wyłoniono trzy zagadnienia do omówienia w grupach roboczych: biomasa, polityki handlowe i zrównoważone dostarczanie bioenergii.

Polityki w zakresie wytwarzania biomasy stosowane w Europie mają niszczący wpływ na lokalną ludność w krajach rozwijających się ze względu na przeznaczenie gruntów na produkcję biomasy zamiast żywności. Globalnym skutkiem wycinania lasów może być wzrost poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG) i przemieszczanie się miejscowej ludności.

Uczestnicy warsztatów Agrinergy doszli do wniosku, że handel biomasą musi zapewniać korzyści nie tylko w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym, lecz także wytwórcom i całemu społeczeństwu w krajach rozwijających się. Przyszłe polityki w zakresie wytwarzania biomasy muszą promować cele socjoekonomiczne i środowiskowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę