Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IN-SIGHT — Wynik w skrócie

Project ID: 44510
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Innowacyjne systemy wzrostu i rozwoju obszarów wiejskich

Finansowany przez UE zespół badawczy próbował lepiej zrozumień innowacyjne systemy dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, skupiając się na powiązaniach między badaniami a praktyką w łańcuchach i sieciach innowacji. Zalecenia w zakresie polityki innowacyjności mają potencjał wzmocnienia wzrostu i rozwoju obszarów rolniczych.
Innowacyjne systemy wzrostu i rozwoju obszarów wiejskich
Wzrost i rozwój wymaga wielu czynników. Kluczową podstawą jest innowacja, i – jak w każdej innej dziedzinie – wiele można się nauczyć od tych, którzy już odnieśli sukces bądź ponieśli porażkę.

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Wzmacnianie procesów innowacji na rzecz wzrostu i rozwoju" (In-sight) przeprowadzili badania na poziomie krajowym, skupiając się na rodzajach infrastruktury innowacji wymaganych do spełnienia przyszłych potrzeb gospodarki wiejskiej, w tym opierającej się na rolnictwie oraz na zasobach naturalnych.

Podsumowanie kontroli siedmiu europejskich krajów wykazało kilka czynników wpływających na systemy innowacji. Stwierdzono potrzebę większej elastyczności organizacji zajmujących się wdrażaniem innowacji. Ponadto stwierdzono, że wielopodmiotowe sieci innowacji osiągają większą skuteczność w promowaniu innowacji niż sformalizowane instytucje.

Co więcej, stała współpraca za pośrednictwem sieci i edukacji okazała się mieć istotne znaczenie, co wyraźnie potwierdziły studia przypadków. Odnoście do współpracy, naukowcy podkreślili potrzebę zrównoważenia polityki w zakresie nauki i technologii z polityką innowacji rolniczych.

Według badania, siłę systemów innowacji stanowi decentralizacja administracji. Dostępność różnych podmiotów i aktywnych organizacji na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym zapewnia skuteczniejsze wykrywanie lokalnych problemów i umożliwia ich rozwiązywanie. Podsumowując, badania wykazały, że otwartość i współpraca są fundamentem poprawnie działającego systemu innowacji.

Projekt In-sight zapewnił strukturę i zalecenia zapewniające wzmocnienie innowacji w obszarach rolniczych i wiejskich z potencjałem wzmocnienia wzrostu i rozwoju przez dostarczanie na rynek nowych produktów i technologii lub przez wykorzystanie już istniejących produktów na nowe sposoby. Wyniki projektu mogą mieć znaczący wpływ na proces urbanizacji, stanowiąc zachętę dla młodych ludzi, aby pozostawali na obszarach wiejskich, bez poświęcania produktywności, potencjału technologicznego możliwości czy przetrwania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę