Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WONDERS07 — Wynik w skrócie

Project ID: 44540
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Witamy w świecie cudów nauki

Utrzymywanie i rozwijanie zainteresowania nauką wśród młodych ludzi jest kluczowe dla przyszłości europejskich badań. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu zorganizowano serię festiwali, których celem było zapewnienie wszystkim europejskim studentom możliwości wyboru kariery naukowej.
Witamy w świecie cudów nauki
Aby podtrzymać sprawność i dociekliwość umysłów młodych naukowców, twórcy projektu "Zaproszenie do obserwacji, wiadomości i pokazów w ramach europejskich badań i nauki w 2007 roku" (Wonders07) zorganizowali szereg festiwali naukowych w miastach na terenie całej Europy.

Projekt Wonders07 organizowany przez Euscea, Europejskie Stowarzyszenie Wydarzeń Naukowych przy współpracy z EUSJA, Europejską Unią Stowarzyszeń Dziennikarzy Naukowych oraz EUN, Europejską Siecią Szkolną promował naukę wśród studentów i uczniów na całym kontynencie. Ogółem odbyło się prawie 100 festiwali w różnych miastach, z których pierwszym był Berlin. Po stolicy Niemiec, kolejnymi miejscami festiwalowymi były między innymi Uniwersytet Strasburski, Tartu w Estonii, Irlandia i Islandia.

Kierując się przesłaniem "wniknij głębiej", które zachęca studentów do bardziej wnikliwej i dogłębnej analizy omawianego zagadnienia, twórcy projektu Wonders07 zainicjowali dwa programy, których zadaniem była intelektualna stymulacja uczestników. Pierwszym z nich była karuzela naukowa umożliwiająca wymianę interaktywnych prezentacji naukowych. Drugą nowatorską formą zachęcającą studentów do aktywnego uczestnictwa w projektach naukowych była oparta na dyskusji gra "Decyduj".

Karuzela naukowa działa tak, jak wskazuje jej nazwa. Organizatorzy jednego festiwalu naukowego przesyłają swoje prezentacje organizatorom kolejnego festiwalu i tak dalej, dopóki organizatorzy ostatniego festiwalu nie prześlą swoich prezentacji organizatorom pierwszego festiwalu, a tym samym całe wydarzenie nie zatoczy koła. Zasadniczo jest to niezwykle skuteczny sposób na dwustronną komunikację.

W grze "Decyduj" uczestniczyły szkoły z miast, w których odbywały się festiwale. Zasady gry miały formę debaty, a uczestniczący w niej uczniowie mieli możliwość publikowania rezultatów na stronach internetowych.

Inicjatywy opracowane w ramach projektu Wonders07, umożliwiające komunikację naukową, stanowią nową formę współpracy pomiędzy ludźmi zainteresowanymi nauką i zaangażowanymi w jej rozwój. Zachęcając młodzież do podążania ścieżką nauki, inicjatywy te zainicjowały inspirujący dialog pomiędzy studentami, który stanowi mocny fundament dla europejskiej konkurencyjności naukowej w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę