Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LIFECOMPETENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 19033
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Ułatwianie dostępu do kompetencji

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE opracowano prototypowy system ułatwiający dostęp do projektów w dziedzinie nauk przyrodniczych i kompetencji badawczych oraz ich analizę. Pomoże to w wykorzystaniu funduszy i ułatwi wspólne działania.
Ułatwianie dostępu do kompetencji
Mimo że projekty badawcze generują miarowy dopływ wyników i postępów, które są także rozpowszechniane, dostęp do kompetencji osób, które za tym wszystkim stoją, powinien być łatwiejszy. Dla urzędów przyznających granty, koordynatorów projektów, badaczy, a nawet Komisji Europejskiej tak istotne informacje stanowią klucz do organizowania i czerpania korzyści z nowatorskich projektów badawczych. Ponadto, informacje powinny być prezentowane w sposób odpowiadający konkretnym wymaganiom każdej grupy docelowej. Podczas wcześniejszych prób sprostania tym wyzwaniom często borykano się z trudnościami związanymi z aktualizowaniem i zapewnianiem jakości informacji, a także z długofalowymi kosztami.

Projekt "Kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych w Europie" (LifeCompetence) powstał z myślą o udostępnieniu nowoczesnych narzędzi do zarządzania kompetencjami, a także procesów związanych z tymi kwestiami, gwarantując w ten sposób dostęp do kompetencji związanych z trwającymi i przyszłymi projektami realizowanymi w ramach priorytetu nauki o życiu, genomika i biotechnologie na rzecz zdrowia człowieka. Celem partnerów projektu było zapewnienie środków na wykorzystanie inwestycji badawczych KE poprzez zwiększenie przejrzystości procesu współpracy badawczej między środowiskiem akademickim a przemysłowym.

Działania skupiły się na udostępnieniu internetowej platformy kompetencji, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie badaczy, organizacji i projektów badawczych o określonych kompetencjach. Co więcej, tego rodzaju narzędzie pozwala KE odpowiadać na pytania dotyczące polityki oraz pomagać obu stronom projektu w działaniach administracyjnych, tak aby mieć lepszy wgląd w kompetencje tych stron oraz w prowadzone działania. To z kolei ułatwi współpracę badawczą i proaktywny marketing na poziomie międzynarodowym, a także wzmocni badania UE w wymiarze ogólnym.

Zespół projektu LifeCompetence początkowo udostępnił prototyp systemu umożliwiający wyszukiwanie i prowadzenie analiz, natomiast opinie użytkowników uzyskane w wyniku testów wykorzystał do aktualizacji danych i podniesienia funkcjonalności kolejnej wersji programowej. Zgodnie z wizją zespołu projektowego ostateczna wersja produktu ma stanowić główne źródło informacji na temat projektów w dziedzinie nauk przyrodniczych i kompetencji badawczych w Europie. Przyniesie to szczególne korzyści KE, przedstawicielom przemysłu, a także władzom uczelni wyższych i regionalnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę