Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HANDS-ON BRAINS-ON — Wynik w skrócie

Project ID: 19154
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Finlandia

Nauczyć nauczycieli nauczania nauki

Finansowana ze środków UE inicjatywa wykorzystała potencjał networkingu, aby pobudzić rozwój kontekstowego i ukierunkowanego na uczniów nauczania przedmiotów ścisłych. Sukces projektu był możliwy dzięki połączeniu praktycznego podejścia ze szkoleniami dla nauczycieli.
Nauczyć nauczycieli nauczania nauki
W ramach projektu "Praktyczne nauczanie przedmiotów ścisłych: połączenie formalnego i nieformalnego kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych" (Hands-on brains-on) utworzono sieć ośmiu ośrodków naukowych, zajmujących się rozwijaniem programów edukacyjnych dla szkół podstawowych. Projekt prowadzono we współpracy ze szkołami i władzami szkolnymi, ośrodkami kształcenia nauczycieli, uczelniami wyższymi i organizacjami pedagogicznymi. Partnerzy projektu wykorzystali formułę nowoczesnych, interaktywnych wystaw naukowych, tworząc obszerną i wyjątkową bazę naukową opartą na najlepszych praktykach kształcenia formalnego i nieformalnego.

Działania te miały na celu nie tylko wykształcenie większej liczby naukowców i inżynierów, ale także zwiększenie kompetencji ogółu społeczeństwa w zakresie nauki i technologii. Technologie informacyjno-komunikacyjne były głównym środkiem, za pośrednictwem którego nawiązywano europejską współpracę i rozpowszechniano wyniki projektu.

Głównym przedmiotem działania sieci, łączącej organizacje z całej Europy działające w dziedzinie edukacji formalnej i nieformalnej, było kształcenie nauczycieli szkół podstawowych. Uczestnicy projektu zorganizowali ponad 8 tys. dni szkoleń, których rezultaty poddano ocenie i zbadano. W tym celu przeanalizowano główne elementy programów nauczania, aby poznać najbardziej skuteczne metody kształcenia dla ośrodków naukowych i szkół.

Uczestnicy projektu opracowali i przetestowali internetowe narzędzie walidacyjne, umożliwiające nauczycielom zamieszczanie opinii w portalu Xplora. Wykorzystano też i rozwinięto wyniki badań dotyczących wpływu materiałów dydaktycznych na proces nauczania. Szczególnie ważnym zagadnieniem w tym kontekście było tworzenie szans edukacyjnych dla dziewcząt.

Według biorących udział w projekcie nauczycieli, najważniejszymi osiągnięciami inicjatywy były innowacyjne metody dydaktyczne, włączenie pozaszkolnych środowisk nauczania oraz nauczanie zróżnicowanie pod względem różnych środków percepcji. Równie ważną kwestią było przejście z nauczania kontrolowanego przez nauczyciela na nauczanie zorientowane na ucznia.

Wykorzystanie informacji pochodzących z ośrodków naukowych w połączeniu z opartą na sieci współpracą między instytucjami pomogło autorom projektu Hands-on brains-on dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i przyczyniło się do jego owocnej realizacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę