Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADAGIO — Wynik w skrócie

Project ID: 44210
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Rolnictwo przystosowuje się do zmiany klimatu

Nowe odkrycia i zalecenia pozwalające sektorowi rolnictwa łagodzić skutki zmiany klimatu pomogą Europie w realizacji długofalowych celów i przyniosą korzyści gospodarce.
Rolnictwo przystosowuje się do zmiany klimatu
Europejskiemu rolnictwu, niezbędnemu dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu, zagrażają skutki globalnego ocieplenia. UE dostrzega pilną potrzebę łagodzenia wpływu tych skutków na rolnictwo.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Przystosowanie rolnictwa w europejskich regionach do zagrożeń środowiskowych wynikających ze zmiany klimatu" (Adagio) analizowano rozwiązania mające przeciwdziałać wpływowi zmiany klimatu na rolnictwo. Badano duże europejskie regiony (Morza Śródziemnego, Europy Środkowej i Europy Wschodniej), dzieląc je na kategorie zgodnie z lokalną specyfiką. Następnie włączono środki przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu do inicjatyw dotyczących unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich.

Uczestnicy projektu Adagio przeprowadzili terenowe ankiety wśród rolników i zainteresowanych stron oraz dokonali kompilacji istniejących badań, aby określić potencjalne zagrożenia i opracować skuteczne metody zapobiegania im. Okazało się, że rolnicy z oporami stosowali proste zalecane środki przeciwdziałania zmianie klimatu. Opisano także duże różnice w produkcji rolnej, co może pomóc w tworzeniu nowych regionalnych strategii i polityk.

Według badaczy, dla regionu Morza Śródziemnego najlepszą strategią byłaby optymalizacja czasu wysiewu i przesadzania roślin oraz dobór alternatywnych gatunków i odmian. Zaleca się także lepsze nawadnianie i zużycie wody.

Jeśli chodzi o Europę Środkową, autorzy projektu zalecają wydajne korzystanie z zasobów rolniczych, glebowych i wodnych, a także zmianę praktyk w zakresie upraw, wysiewu i żywego inwentarza. W zaleceniach dla Europy Wschodniej uwzględniono uwarunkowania wynikające z przejścia na gospodarkę wolnorynkową i towarzyszące im kwestie społeczno-ekonomiczne.

Badacze przygotowali zalecenia dotyczące praktyk zarządzania na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, nakreślając kompleksowy obraz zagrożeń i słabych punktów w różnych krajach. Odpowiednio wykorzystane, wyniki projektu mogą przyczynić się do podniesienia wydajności rolnictwa, budowania bardziej zrównoważonej gospodarki i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę