Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AFISA — Wynik w skrócie

Project ID: 44132
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Przełom w dziedzinie oceny akwakultur

Ocena zasobów rybnych w sektorze akwakultury jest czasochłonna i kosztowna. Projekt nowego, zaawansowanego technologicznie systemu, którego podstawą jest oprogramowanie, może wkrótce pomóc w usprawnieniu działalności tej branży i sprawić, że stanie się ona bardziej ekonomiczna.
Przełom w dziedzinie oceny akwakultur
Podstawą stabilności sektora akwakultury jest skuteczna i precyzyjna ocena wieku zasobów rybnych. Do takiej oceny wykorzystuje się znajdującą się w narządzie słuchu ryb kość, zwaną otolitem. Ta metoda umożliwia określenie wieku dla danego gatunku, ale jest bardzo kosztowna.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Automatyczne określanie wieku ryb" (AFISA) zaproponowano skuteczniejszy i mniej kosztowny system laboratoryjny usprawniający obliczanie wieku oraz dostarczający lepszych, bardziej ustandaryzowanych danych. Ta zaawansowana technologicznie metoda wymagała opracowania algorytmów programowych, umożliwiających automatyzację określania wieku ryb na podstawie cech otolitu oraz obrazowania otolitu.

W celu opracowania technik umożliwiających automatyczne szacowanie wieku w ramach projektu AFISA przeanalizowano trzy obszerne studia przypadków. Zgromadzono dane dotyczące otolitów i przygotowano bazy danych, zawierające obrazy otolitów, a także opracowano algorytmy pozyskiwania obrazów, wydobywania struktur obrazu oraz automatyzacji problematyki określania wieku. Zespół projektu pracował nad usprawnieniem automatyzacji w ramach proponowanych rozwiązań i włączył je do istniejącego oprogramowania, usprawniając ocenę struktury wiekowej oraz automatyczną ocenę wieku poszczególnych osobników.

Po stworzeniu prototypu partnerzy projektu AFISA przetestowali na ile jest precyzyjny i ocenili jego opłacalność na podstawie próbek ryb różnej wielkości. Z technicznego punktu widzenia ocenę tę przeprowadzono na podstawie porównania z metodą klucza wiek-długość, z zastosowaniem błędu średniokwadratowego oraz względnego obciążenia jako wskaźników wydajności.

Na koniec w ramach projektu wykazano, że całkowita automatyzacja jest mało prawdopodobna, ponieważ zaangażowanie ekspertów nadal pozostaje integralną częścią precyzyjnych szacunków. Niemniej jednak, projekt AFISA umożliwił usprawnienie oceny akwakultur oraz przybliżył nas znacznie do opracowania zaawansowanego narzędzia wspomagającego działalność w tej branży.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę