Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANO2LIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 500057
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Europa planuje przyszłość nanobiotechnologii

W ramach projektu Nano2life stworzono sieć czołowych naukowców, by zaplanować przyszłość nanobiotechnologii w Europie.
Europa planuje przyszłość nanobiotechnologii
Nanobiotechnologia jest rozwijającą się dyscypliną, związaną z zastosowaniem narzędzi i procesów nanotechnologii do budowy urządzeń do studiowania biosystemów. Naukowcy przyglądają się biologii w celu stworzenia nowych nanourządzeń, które z kolei pomagają im lepiej zrozumieć procesy życiowe w nanoskali.

W celu zapewnienia Europie pozycji konkurencyjnego partnera oraz zachowania czołowej pozycji w transferze badań nanobiotechnologicznych, UE sfinansowała projekt "Sieć na rzecz wprowadzenia nanotechnologii w życie" (Nano2Life) w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR). Projekt miał na celu połączenie wszelkiej europejskiej wiedzy z dziedziny nanotechnologii w ramach pierwszej Sieci Doskonałości (NoE).

Aby osiągnąć cele projektu Nano2Life, ponad 200 naukowców podjęło wspólne działania w ramach wielostronnego Wspólnego Programu Działań (JPA). Założeniem było stworzenie technologicznej mapy drogowej dla nanobiotechnologii na najbliższe lata oraz identyfikacja ograniczeń, jakie należy przezwyciężyć. Co najważniejsze, sieć powołała pierwszą w dziedzinie Europejską Radę Aspektów Etycznych, Prawnych i Społecznych (ELSA), podejmującą pojawiające się kwestie etyczne i prawne. Ponadto wdrożono program naukowy koncentrujący się na 12 polach badawczych, które zostały uznane za kluczowe dla przyszłego rozwoju innowacyjnych urządzeń opartych na nanobiotechnologii.

Działania podjęte w ramach projektu wspierały dzielenie się wiedzą fachową i zasobami naukowymi pomiędzy partnerami oraz kierowały szkoleniami dla młodych naukowców w odpowiednich dziedzinach wymaganych przez nanobiotechnologię. Wreszcie współpraca pomiędzy partnerami sieci została połączona z zaangażowaniem stowarzyszonych współpracowników z przemysłu.

Promocja działań w ramach projektu miała na celu informowanie opinii publicznej i społeczności przemysłowej, a także podniesienie świadomości na temat wpływu nanobiotechnologii na przemysł i społeczeństwo.

W ramach projektu Nano2Life udało się stworzyć europejską Sieć Doskonałości w sektorze nanobiotechnologii. Poskutkuje to współpracą z partnerami zewnętrznymi oraz skonsoliduje Europę jako kluczowego gracza w dziedzinie nanobiotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę