Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FUNFLUOS — Wynik w skrócie

Project ID: 505575
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Fluorki metalu na miarę

Badania materiałowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w tworzeniu nowych produktów i udoskonalaniu istniejących materiałów i technik. Europejskie konsorcjum pracowało nad syntezą fluorków metali na potrzeby szeregu zastosowań przemysłowych.
Fluorki metalu na miarę
Od kiedy odkryto, że dodanie fluoru do cząsteczek organicznych przynosi szereg pożytecznych efektów, synteza i zastosowania zawiązków fluoroorganicznych przeszły dynamiczny rozwój. Początkową największą siłą napędzającą rozwój tej dziedziny był przemysł farmaceutyczny.

Związki fluoroorganiczne znajdują teraz jednak zastosowanie w wielu innych obszarach, w tym w tworzywach sztucznych, technikach chłodzenia czy konwersji energii. Szczególnie przydatne są w produkcji energii i katalizatorach, gdzie znacznie poprawiają wydajność stosowanych tam związków.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Funkcjonalne fluorki metali" (Funfluos) zajmowali się tworzeniem fluorowanych materiałów o cechach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Chodziło o to, by poznać górne wartości graniczne dotyczące powierzchni, porowatości, kwasowości i stabilności termicznej, jakie można osiągnąć w przypadku tych materiałów.

W tym celu, partnerzy projektu, koncentrując się w szczególności na materiałach zawierających aluminium, stworzyli wysoce innowacyjne metody syntezy, uzyskując fluorki o 10-krotnie większej powierzchni niż do tej pory oraz o niezwykle wysokiej kwasowości Lewisa. Pierwsza metoda syntezy (niewodna synteza zol-żel) obejmowała reakcję metalu w rozpuszczalniku organicznym, np. alkoholu, z fluorowodorem.

Badano alternatywne metody uzyskania wysoce zniekształconych fluorków metalu, polegającą na rozkładzie utleniającym i bezpośrednim przygotowaniu aerożelu fluorku metalu. Nowe metody umożliwiają precyzyjne kontrolowanie składu chemicznego, konkretnych właściwości elektronicznych i właściwości pochłaniania promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz struktury krystalicznej fluorowanych metali.

Fluorki metali o dużej powierzchni wykazywały interesującą aktywność katalityczną ze względu na ulepszone właściwości. Wbudowanie metali o interesujących cechach katalitycznych w takie fluorki pozwoliło uzyskać bardzo obiecujące katalizatory nadające się do dehydrogenacji utleniającej propanu oraz do przekształcania metanolu w aldehyd mrówkowy.

Inne bardzo interesujące zastosowanie fluorków metali polegało na wykorzystaniu ich jako pochłaniaczy promieniowania UV w systemach ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ obecność fluoru pozwala regulować konkretne parametry związków, takie jak optyczne pasma wzbronione, oraz ograniczyć współczynnik załamania celem uzyskania większej przezroczystości w zakresie widzialnym.

Uczestnikom projektu Funfluos udało się stworzyć i zoptymalizować metody syntezy fluorków metali o dużej powierzchni, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach. Możliwość kontrolowania i modyfikowania docelowych cech takich związków jest pożądaną własnością, którą można wykorzystać komercyjnie z pożytkiem dla gospodarki i środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę