Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SNOCER — Wynik w skrócie

Project ID: 5892
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Niskokosztowe zabezpieczenia dla usług VoIP

Usługi Voice over Internet Protocol (VoIP) umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem sieci internetowych. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył niskokosztowe zabezpieczenia, które mogą być wykorzystywane zarówno przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak i cały sektor VoIP.
Niskokosztowe zabezpieczenia dla usług VoIP
Usługi VoIP przypominają usługi sieci Web i e-mail: wykorzystują serwery rozmieszczone w różnych miejscach Internetu i są oparte na standardowych i otwartych technologiach sprzętu i oprogramowania.

Inne podobieństwa dotyczą problemów z niezawodnością i bezpieczeństwem, w tym nie tylko tymczasowych czy strukturalnych awarii sieci, oprogramowania i sprzętu, ale także ataków Denial of Service (DoS).

Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Niskokosztowe narzędzia dla bezpiecznych i wysoce dostępnych usług komunikacji Voice over Internet Protocol (VoIP)" (Snocer) pracowali nad stworzeniem tanich narzędzi bezpieczeństwa opartych na współpracy pomiędzy niezależnymi dostawcami usług (ISP) oraz gwarantującymi prywatność i bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i samych dostawców.

Projekt Snocer koncentrował się na środowiskach opartych na protokole Session Initiation Protocol (SIP). Przeanalizowano aktualne mechanizmy zabezpieczeń SIP oraz słabości SIP, które czynią je podatnymi na ataki. W szczególności, z uwagi na dużą zależność SIP od serwerów DNS, naukowcy zbadali ataki na dostawców DNS dokonane przy pomocy zatruwania DNS lub nierozwiązywalnych żądań podania adresu.

Aby usprawnić współpracę pomiędzy IPS, rozważono dwa rodzaje aktualizacji DNS, ułatwiające połączenie klienta z nadmiarowym zbiorem dostawcy w przypadku, gdy jedna z jednostek przetwarzania ulegnie awarii podczas SIP, a także mechanizmy bezpiecznego przesyłania autoryzacji podczas tworzenia kopii zapasowej serwerów.

Narzędzia stworzone przez Snocer umożliwiają dostawcom VoIP monitorowanie sieci, wykrywanie nieregularności i automatyczne podejmowanie działań mających na celu poprawę niezawodności i bezpieczeństwa. Niskie koszty narzędzi sprawiają, że są one szczególnie przydatne dla MŚP, ale dzięki ogólnej charakterystyce powinny przyczynić się do rozwoju całego sektora usług VoIP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę