Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Niskokosztowe kamery do kontroli procesu i wykrywania awarii

Kontrola procesu i wykrywanie awarii w zautomatyzowanych maszynach montażowych odbywa się zwykle przy pomocy licznych i nierzadko drogich czujników, których ustawianie i programowanie jest dość czasochłonne. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył niskokosztową alternatywę wobec takich czujników, która może znacząco zwiększyć konkurencyjność licznych europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze produkcji.
Niskokosztowe kamery do kontroli procesu i wykrywania awarii
W ramach projektu "Kamery jako wielofunkcyjne czujniki w procesach zautomatyzowanych" (Multisens) naukowcy stworzyli inteligentne, połączone z jednostką przetwarzania obrazu kamery, które pozwolą znacząco zmniejszyć koszty i skrócić czas kontroli procesu i wykrywania awarii. Prace te pomogą zwiększyć konkurencyjność około 135 tys. europejskich MŚP.

Do analizy ruchomych obiektów wykorzystano algorytmy przetwarzania i analizy obrazu (IPA). Naukowcy opracowali ponadto metody wizualnej interpretacji sekwencji obrazów, które umożliwiły przetestowanie i walidację systemu pojazdowego skanowania laserowego (vehicle-borne laser scanning, VBLS). Opracowali też złożone czujniki logiczne (compound logical sensors, CLS) służące do przetwarzania danych pochodzących z VBLS.

Uczestnikom projektu Multisens udało się stworzyć inteligentną kamerę i jednostkę przetworzeniową umożliwiającą wizualną interpretację sekwencji obrazów w procesach zautomatyzowanych i zgłaszanie awarii oraz ułatwiającą porządkowanie zdarzeń w odpowiedniej kolejności. Wyeliminowanie potrzeby stosowania wielu drogich czujników, a co za tym idzie brak konieczności poświęcania czasu na ich ustawianie, oznacza szansę na rozwój dla tysięcy europejskich MŚP z sektora produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę