Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COMPARE — Wynik w skrócie

Project ID: 517623
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Ustalanie wspólnych podstawowych zasad dla standardów europejskich

Jedna z ostatnich inicjatyw europejskich, podjęta przez różne organizacje zajmujące się opracowywaniem norm, dotyczyła szeroko stosowanej metodologii porównywania standardów.
Ustalanie wspólnych podstawowych zasad dla standardów europejskich
Standardy są wymagane do zachowania odpowiedniego poziomu wydajności, odtwarzalności i jakości w różnych sektorach. Aby było możliwe stosowanie tych samych standardów i norm na poziomie europejskim lub międzynarodowym, wymagane jest zintegrowane podejście, wspólne dla wielu różnych dyscyplin.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu "Tworzenie i atestacja metodologii porównywania standardów" (Compare) było opracowanie ogólnej metodologii porównywania standardów pochodzących z różnych, międzynarodowych podmiotów standaryzacyjnych.

Aby pomóc w ocenie tej metodologii, konsorcjum porównało normy stosowany w przemyśle kosmicznym na Ukrainie ze standardami obowiązującymi w ECSS (European Cooperation for Space Standardization), organizacji mającej na celu wzmocnienie standaryzacji w europejskim sektorze kosmicznym.

W pierwszej kolejności opracowano schemat służący do określania poziomu równoważności różnych standardów i wypracowania różnic w odniesieniu do ich zakresu i celów. Standardy z organizacji ECSS, zarządzanie konfiguracjami i zapewnianie jakości porównano z odpowiednimi dyrektywami obowiązującymi w Ukrainie i krajach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Po zidentyfikowaniu norm wzajemnej dopuszczalności i potencjału harmonizacji opracowana metodologia doprowadziła do rewizji i adaptacji ukraińskich standardów sektora kosmicznego do tych stosowanych w ECSS.

Wynikiem porównania było opracowanie i walidacja ogólnej metodologii porównywania standardów. Konsorcjum przedstawiło potencjał tej metodologii w sektorze kosmicznym, ale jej zastosowanie może przynieść korzyści także innym branżom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę