Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czujniki bezprzewodowe na niebie

Nowoczesne czujniki bezprzewodowe na potrzeby systemów bezpieczeństwa lotniczego mają zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu lotniczego.
Czujniki bezprzewodowe na niebie
Skuteczne systemy monitorowania samolotów mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa powietrznego, a zastosowanie w tych systemach nowych technologii bezprzewodowych może pomóc w znacznym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. W ramach finansowanego przez UE projektu "Zintegrowana detekcja bezprzewodowa" (WISE) badano, jak zastosować w samolotach najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe, w których czujniki muszą działać autonomicznie.

Obecnie podstawą systemów monitorowania samolotów są czujniki połączone na stałe w ramach elektronicznej jednostki gromadzącej dane. Taka struktura nie pozwala na objęcie detekcją wszystkich części samolotu. Aby przezwyciężyć to ograniczenie, partnerzy projektu pracowali nad udostępnieniem możliwości monitorowania nowych parametrów fizycznych, co wcześniej było niemożliwe. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo, a także obniżyło zużycie energii oraz emisje.

W ramach projektu WISE badano również, w jaki sposób można w razie potrzeby zastąpić lub uprościć istniejące skomplikowane rozwiązania bezprzewodowe połączeniami fizycznymi. Znaleziono sposoby wyodrębnienia ważnych danych detekcyjnych, przyczyniających się w nowatorski sposób do zwiększania bezpieczeństwa samolotów.

Zespół projektu z powodzeniem opracował transmisje w częstotliwościach radiowych, które umożliwiają zdalne włączanie elementu detekcyjnego. Udało się to zrealizować zarówno w terenie otwartym, jak i w środowisku złożonym ze struktur metalowych lub kompozytowych.

Usprawnienia obejmowały obniżenie kosztów instalacji i obsługi, a ponadto uproszczenie procedur konserwacyjnych. W szczególności zespołowi projektu WISE udało się zaoszczędzić na testowaniu instalacji poprzez usunięcie zbędnego okablowania. Pozwoliło to zwiększyć precyzję detekcji temperatury wlotu powietrza, zoptymalizować wskaźnik błędów oraz powiązany interfejs człowiek-maszyna, otwierając drogę do środków bezpieczeństwa skuteczniejszych niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki tym usprawnieniom zabezpieczeń europejski przemysł lotniczy może stać się bardziej konkurencyjny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę