Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STAR — Wynik w skrócie

Project ID: 515895
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Belgia

Wzmocnić europejskie badania nad krzemem

Aby utrzymać wiodącą pozycję Europy w dziedzinie badań dotyczących krzemu, w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy zmodernizowano istniejącą infrastrukturę w trzech dużych instytucjach badawczych.
Wzmocnić europejskie badania nad krzemem
Głównym celem projektu "Dostęp do badań nad technologiami krzemowymi" (STAR) było utworzenie europejskiej platformy zaawansowanych działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie krzemu. Twórcy projektu chcieli zmodernizować i rozbudować istniejącą infrastrukturę trzech europejskich technologicznych instytutów badawczych – IMEC, CEA/LETI i FhG-IISB. Współpraca tych instytucji pozwoliłaby na udostępnienie europejskim naukowcom pełnej gamy urządzeń do badań nad krzemem.

Partnerzy projektu STAR dysponują aparaturą do obróbki krzemu umożliwiającą wytwarzanie płytek o standardowym obecnie rozmiarze 300 mm. Dzięki projektowi STAR zainstalowano ponad 50 nowych narzędzi do obróbki, będących uzupełnieniem istniejącej infrastruktury. Oprócz tego stworzono system służący do wymieniania się płytkami, umożliwiający różnym laboratoriom prowadzenie prac na tych samych komponentach, a tym samym obniżający koszty zaawansowanych badań.

Dostęp do tej tzw. "rozproszonej infrastruktury procesowej" ma pomóc naukowcom w podnoszeniu jakości badań, a także w nawiązywaniu współpracy w ramach programów rozwojowych. W ramach projektu zorganizowano też szkolenia na temat najnowszych technologii dla młodych naukowców oraz ułatwiono badaczom poruszanie się po Europie w celu prowadzenia badań.

Możliwość korzystania ze zmodernizowanej w ramach projektu STAR infrastruktury umocni pozycję Europy w ważnej dziedzinie badawczej związanej z obróbką krzemu, najnowszymi urządzeniami i nanotechnologią.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę