Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MIND — Wynik w skrócie

Project ID: 515757
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Dania

Europa tworzy nowe urządzenia piezoelektryczne

Utworzono europejską sieć ekspertów w dziedzinie technologii piezoelektrycznej zajmującą się badaniem zjawisk dotyczących materiałów piezoelektrycznych i opracowywaniem nowych struktur.
Europa tworzy nowe urządzenia piezoelektryczne
Urządzenia piezoelektryczne są powszechnie stosowane jako czujniki, przetworniki, siłowniki oraz energooszczędne aparaty w diagnostyce i terapii medycznej, pomiarach przemysłowych i transporcie. Klasyczne materiały piezoelektryczne nie spełniają jednak wymagań wszystkich zastosowań, co rodzi konieczność badań nad nowymi materiałami i strukturami.

Poznanie zjawisk związanych z materiałami i strukturami piezoelektrycznymi było przedmiotem badań prowadzonych w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wielofunkcyjne i zintegrowane urządzenia piezoelektryczne" (MIND). Wchodzące w skład sieci doskonałości zespoły badawcze utworzyły europejski instytut materiałów, struktur i urządzeń piezoelektrycznych.

Jednym z celów projektu było połączenie właściwości struktur piezoelektrycznych z właściwościami urządzeń wielofunkcyjnych, takich jak czujniki i struktury inteligentne, w celu uzyskania nowych lub udoskonalonych urządzeń. Aby zrealizować ten cel, przyjęto podejście multidyscyplinarne, wykorzystując takie dziedziny, jak chemia, inżynieria procesów czy nanotechnologia. Partnerzy projektu badali zjawiska dotyczące materiałów piezoelektrycznych i pracowali nad optymalizacją ich właściwości pod kątem różnych zastosowań.

Sieć MIND z powodzeniem wykorzystała zasoby ludzkie i sprzętowe, przeprowadziła badania nad nowymi strukturami piezoelektrycznymi i rozpowszechniła wyniki prac wśród wielu zainteresowanych grup z całej Europy. Wyniki projektu powinny zwiększyć naszą wiedzę na temat zjawisk piezoelektrycznych i przyczynią się do udoskonalenia istniejących urządzeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę