Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPIC-ICT — Wynik w skrócie

Project ID: 513673
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Przyjazne dla środowiska komputery – od kołyski aż po grób

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował ważną metodologię oceny wpływu komputerów osobistych na środowisko, od surowców po usuwanie produktu. Osiągnięcie to ma istotne implikacje dla zrównoważonej produkcji w UE.
Przyjazne dla środowiska komputery – od kołyski aż po grób
Dostępność przyjaznych dla środowiska produktów stała się ważną kwestią nie tylko dla twórców polityki, ale i konsumentów, co przekłada się na coraz większe zainteresowanie ze strony producentów.

Celem projektu EPIC-ICT było zdefiniowanie takich wskaźników efektywności środowiskowej dla produktów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), które zadowoliłyby producentów, organy regulacyjne i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie ochrony środowiska.

Badacze wybrali komputer osobisty (PC) jako model pozwalający na określenie właściwości produktu, takich jak taktowanie zegara, rodzaj karty graficznej i zużycie energii, które następnie posłużyłyby do opracowania kategorii ekologicznych produktów, a ostatecznie optymalizacji poszczególnych produktów w tej kategorii.

W ramach przyjętej metody najpierw określono żądane funkcje komputera PC, uwzględniając zapotrzebowanie klientów, a następnie przełożono je na konkretne podzespoły elektroniczne. Kluczowym elementem metodologii była ocena cyklu życia, stosowana do określenia wpływu danego produktu na środowisko, począwszy od pozyskiwania surowców, aż po utylizację produktu.

Ocena cyklu życia umożliwiła określenie efektywności środowiskowej oraz funkcji i powiązanych podzespołów, tak aby zminimalizować wpływ na środowisko. W ten sposób określono przyjazne dla środowiska parametry dla grupy komputerów PC.

Podsumowując, projekt EPIC-ICT dostarczył systematycznej i elastycznej metody oceny szeregu kwestii środowiskowych dotyczących komputerów PC. Metoda oparta jest na ocenie cyklu życia i wskaźnikach efektywności środowiskowej i może przyczynić się rozwoju zrównoważonej produkcji komputerów osobistych. Ponadto, zastosowanie metodologii do innych kategorii produktów może mieć znaczący wpływ na cały sektor zrównoważonej produkcji w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę