Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LASERPOM — Wynik w skrócie

Project ID: 513275
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Hiszpania

Wyjątkowo wydajne i ekonomiczne urządzenia do pomiaru mocy lasera

Lasery stały się w ostatnich latach wszechobecne, odgrywając wiodącą rolę w różnych sektorach, w tym w branży wytwórczej i medycynie. Korzystający z funduszy UE badacze opracowali nowoczesne, bardziej wydajne urządzenie do pomiaru mocy lasera, które może przyczynić się do znacznego wzrostu poziomu jakości i bezpieczeństwa.
Wyjątkowo wydajne i ekonomiczne urządzenia do pomiaru mocy lasera
Jak w przypadku innych narzędzi i urządzeń, monitorowanie mocy lasera ma krytyczne znaczenie dla spełnienia norm jakości i bezpieczeństwa. Ponadto monitorowanie takie powinno odbywać się na bieżąco, z bardzo niewielkimi opóźnieniami, aby umożliwić w razie potrzeby szybkie i automatyczne wprowadzanie korekt.

Istniejące urządzenia do pomiaru mocy lasera mają niedostatki w kilku ważnych aspektach. Nie umożliwiają pomiaru mocy na bieżąco bez dodatkowych elementów, są dość drogie, a ich czas reakcji jest długi, przez co w wielu zastosowaniach się nie sprawdzają. Aby przezwyciężyć tego rodzaju trudności, badacze uruchomili projekt "Ekonomiczne urządzenie do pomiaru mocy lasera o wyjątkowo krótkich czasach reakcji, umożliwiające monitorowanie na bieżąco" (Laserpom).

Skoncentrowano się na opracowaniu nowoczesnych nanomateriałów, które mają być nałożone lub wtopione w podłoże. Ilość padającego światła laserowego rozproszonego (a nie przechodzącego) przez nanocząsteczki oraz jego propagację w zależności od kąta można następnie zmierzyć i skalibrować przy założeniu, że jego zachowanie jest w dużym stopniu liniowe, co pozwoli uzyskać bardzo precyzyjny pomiar mocy lasera.Badacze opracowali trzy ekonomiczne systemy prototypowe, których podstawą są nanomateriały o właściwościach optycznych mających znaczenie w przypadku trzech różnych typów laserów: lasera emitującego promieniowanie ultrafioletowe, z zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni, lasera sprzężonego włóknowego oraz lasera tnącego CO2 do systemów spawalniczych. Następnie zintegrowali systemy do pomiaru mocy lasera z laserami i zmierzyli liniowość odpowiedzi (korelację liniową rzeczywistej mocy wyjściowej z mocą zmierzoną w badanym zakresie) oraz czasy reakcji i uzyskali bardzo obiecujące wyniki.

Partnerzy projektu przewidują dla urządzenia do pomiaru mocy lasera ogromne możliwości zastosowania. Komercjalizacja powinna wywrzeć znaczący wpływ na kontrolowanie procesów wymagających użycia lasera w tak zróżnicowanych branżach, jak przemysł wytwórczy, czy biomedycyna, co w istotny sposób odbije się na jakości i bezpieczeństwie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę