Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PAGANINI — Wynik w skrócie

Project ID: 505791
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Austria

Polityka życia codziennego

Zaangażowanie europejskich obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących kontrowersyjnych kwestii, takich jak inżynieria genetyczna czy energia atomowa, pomoże UE stać się modelem społecznym dla całego świata.
Polityka życia codziennego
Dobre rządzenie wiąże się w UE z koniecznością pogodzenia różnych wrażliwych lub kontrowersyjnych tematów, nierzadko natury etycznej czy społeczno-ekonomicznej. Od energii atomowej i badań genetycznych po skażoną żywność i klonowanie, rządzący muszą określać reguły obowiązujące państwa członkowskie i ich instytucje.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Zarządzanie partycypacyjne i innowacje instytucjonalne" (Paganini) badano możliwości sprostania wyzwaniom dotyczącym najważniejszych dziedzin naszego życie, tj. "polityki życia codziennego". Badacze zastanawiali się, jak uczestnictwo społeczeństwa w procesie rządzenia może pomóc w rozwoju społecznym.

W ramach serii warsztatów analizowano studia przypadków dotyczących uczestnictwa obywatelskiego. Uczestnicy warsztatów omawiali takie zagadnienia jak życie ludzkie, badania nad komórkami macierzystymi i badania genetyczne, rozważając nowe formy zarządzania partycypacyjnego w ich kontekście.

Innym ważnym tematem była polityka i planowanie ochrony przyrody, w tym planowanie użytkowania gruntów i dotacje stosowane w celu łagodzenia konfliktów społeczno-politycznych. Wśród interesujących studiów przypadków znalazły się m.in. badania nad karettą w Grecji i latającą wiewiórką w Finlandii.

Badano także uczestnictwo obywatelskie w kontekście afer żywnościowych i problemu strachu przed niezdrową żywnością, tak jak w przypadku choroby szalonych krów, także koncentrując się na nowych praktykach uczestnictwa. Tematem pokrewnym jest tu genetycznie modyfikowana żywność, która także była analizowana w ramach projektu. W tym kontekście rozważano kontrowersje dotyczące biotechnologii w rolnictwie, związane z nią konflikty w zakresie zarządzania oraz rolę społeczeństwa.

Uczestnicy zajmowali się ponadto dylematami dotyczącymi energii atomowej, szczególnie w nowych państwach członkowskich. Litewska Ignalińska Elektrownia Atomowa była doskonałym przykładem w tym zakresie.

Uczestnicy projektu Paganini porównali wyniki badań z różnych studiów przypadków i przedstawili cenne wnioski dotyczące tworzenia partycypacyjnych inicjatyw na różnych poziomach władzy w UE. Wyniki projektu rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej oraz przy wsparciu Duńskiej Rady ds. Technologii, a także podczas kilku konferencji. Stopniowo, europejskie społeczeństwo będzie miało coraz więcej do powiedzenia w sprawie problemów, które go dotyczą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę