Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MATECO — Wynik w skrócie

Project ID: 505928
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Nowe powłoki ochronne dla przemysłu

Naukowcy stworzyli materiały cienkowarstwowe, które mogą lepiej chronić powierzchnie przed zużyciem i korozją. Finansowany ze środków UE projekt wykorzystał najnowsze technologie i techniki w celu określenia optymalnych metod nanoszenia nowych powłok.
Nowe powłoki ochronne dla przemysłu
Uczestnicy projektu "Nowe powłoki nanoszone metodą PACVD dla ochrony przed korozją" (Mateco) badali nowe powłoki antykorozyjne tworzone przy pomocy techniki wspomaganego plazmowo chemicznego osadzania powłok z fazy gazowej (PACVD). Technologia ta polega na nanoszeniu na substrat cienkich warstw z fazy gazowej, tj. oparów, jako powłok w stanie stałym. Pozwala uzyskać materiały o doskonałych parametrach i jest często wykorzystywana w produkcji półprzewodników.

W projekcie użyto wielofunkcyjnych materiałów krzemowo-tlenowo-azotowych, łączących odporność na korozję z właściwościami dekoracyjnymi oraz zapobiegających przywieraniu. Stworzenie takiego produktu wymagało szczegółowej wiedzy na temat uczestniczących w procesie materiałów oraz technik nanoszenia powłok. Naukowcy opracowali model produkcji i dyfuzji plazmy i technikę osadzania PACVD, aby określić zależności pomiędzy właściwościami związków chemicznych a charakterystyką powłok. Następnie stworzono odpowiednie procesy i udoskonalono szybkość osadzania PACVD.

Naukowcy zbadali też elektrochemiczne, morfologiczne i chemiczne cechy powłok, aby uzyskać wymagane parametry. Powłoki musiały spełniać między innymi wymagania w zakresie jednorodności i ochrony przed zużyciem i korozją, stawiane przez przemysł motoryzacyjny, lotniczy i AGD. Ponadto przeanalizowano skutki ekonomiczne i środowiskowe recyklingu powłok.

Dzięki projektowi Mateco stworzono nowe i ulepszone powłoki, które pomogą europejskiemu przemysłowi z powodzeniem konkurować na światowym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę