Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MNT EUROPE — Wynik w skrócie

Project ID: 506231
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Integracja mikro- i nanotechnologii osiąga nowy pułap

Połączenie mikro- i nanotechnologii jest klasycznym przykładem integracji technologii, która pozwoliła osiągnąć efekt synergii pod względem operacyjnym, planowania i komercyjnym.
Integracja mikro- i nanotechnologii osiąga nowy pułap
Poprzez przygotowanie wspólnej oferty technologicznej, uczestnicy europejskiego projektu "Droga ku integracji europejskiej infrastruktury MNT" (MNT Europe) stworzyli strategiczną sieć pięciu ważnych ośrodków badawczych w dziedzinie elektroniki oraz mikro- i nanotechnologii. Integracja zdolności badawczych w zakresie MNT pozwoli poszerzyć zakres badań i utworzyć platformę badawczo-rozwojową.

Dla realizacji celów MNT Europe w zakresie integracji inicjatyw badawczych MNT konieczne było przeprowadzenie trzech działań – utworzenie niezbędnych ram prawnych, przygotowanie strategii pozwalającej wypracować wspólne stanowisko w sprawie przyszłych działań oraz organizacja fazy operacyjnej projektu, w tym działania informacyjne i współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Przeprowadzone w ramach MNT Europe trzy nowe działania badawcze mające na celu rozwój dodatkowych funkcji układów scalonych dowiodły dużego potencjału inicjatywy. Chodzi o funkcje częstotliwości radiowych, czujniki dodawane do układów scalonych oraz nowe bloki pozwalające dodawać kolejne funkcje.

Dzięki połączeniu wiedzy ekspertów w dziedzinie częstotliwości radiowych z kwalifikacjami partnerów konsorcjum udało się opracować np. technologię modułu radarowego o paśmie 12,8 GHz. Stworzono też dwa rodzaje tranzystorów metal-tlenek-półprzewodnik o rożnych parametrów napięciowych – 3,6 V oraz 45 V.

Wymiana wiedzy pozwoli określić wspólną definicję przyszłych planów działań. Badania konsorcjum MNT Europe są kontynuowane w ramach kolejnego projektu, którego celem jest poszerzenie zasięgu działania platformy badawczej, optymalizacja wymiany wiedzy pomiędzy członkami konsorcjum i metod pracy oraz zarządzenie wspólnymi działaniami strategicznymi i komercyjnymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę