Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMISCOE — Wynik w skrócie

Project ID: 506236
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niderlandy

Zmniejszenie obciążenia europejskiej imigracji

W ramach europejskiego projektu przeprowadzono ważny program badania krytycznych problemów związanych z imigracją. Głównym założeniem jest opracowanie programu szkoleniowego dla specjalistów w tym zakresie oraz rozpowszechnienie tych informacji wśród wszystkich zainteresowanych.
Zmniejszenie obciążenia europejskiej imigracji
Międzynarodowa migracja od zawsze kształtowała i wciąż będzie kształtować Europę w zakresie rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz polityki. Decyzje polityczne zawsze miały daleko idące konsekwencje i ważne jest, aby osoby je podejmujące zawsze miały odpowiednio wcześnie dostęp do wszystkich informacji.

Kluczowe fakty dla osób kreujących politykę obejmują przyczyny i naturę aktualnych procesów migracyjnych. Na tych danych statystycznych opiera się zarządzanie przepływem migracji, zachowanie spójności wewnątrz społeczeństw i ich zdolność do przeżycia. Te i inne czynniki były katalizatorem do stworzenia sfinansowanego przez UE projektu "Międzynarodowa migracja, integracja i spójność społeczna w Europie" (Imiscoe).

Projekt Imiscoe skupił się w szczególności na trzech celach – stworzeniu programu badawczego, szkieletu programów szkoleniowych i platformy do efektywnego rozpowszechniania informacji. W zakresie tych wszystkich celów członkowie konsorcjum zastosowali oddolne podejście i zorganizowali odpowiednie spotkania i konferencje.

Członkowie projektu, reprezentujący różne dyscypliny, rozszerzyli zakres istniejących badań. Rozwój wspólnych linii badań był zasadniczo napędzany przez same badania. Inicjatywy badawcze są powiązane ze szkoleniami młodych pracowników naukowych, postrzeganych jako długoterminowa inwestycja w tworzenie polityki imigracyjnej. Szkolenia dla pracowników nienaukowych mogą być dostępne na żądanie i finansowane zewnętrznie. Aby zwiększyć zainteresowanie pracowników naukowych, można zastosować różne zachęty, takie jak nagrody za najlepsze prace badawcze.

Komunikacja za pośrednictwem sieci Imiscoe zapewni dostęp do informacji politykom, organom ustawodawczym i innym zainteresowanym stronom w tym złożonym obszarze. Jednym z głównych celów jest kształtowanie opinii publicznej i decyzji politycznych za pomocą informacji opartych na wiedzy. Na stronie internetowej projektu http://www.imiscoe.org/ można znaleźć szczegółowe informacje na temat 9. corocznej konferencji mającej odbyć się w 2012 roku, wiadomości i informacje dotyczące letnich szkół i szereg różnych publikacji. Na stronie można również uzyskać dostęp do bazy ekspertów.

Patrząc w przyszłość, konsorcjum Imiscoe zamierza kontynuować badania nad problemem europejskiej imigracji. Poszerzenie perspektywy międzynarodowej migracji widzianej przez różne dyscypliny naukowe i społeczne z wykorzystaniem zasad metodologicznych zwiększy szanse osiągnięcia spójności społecznej i płynnej integracji migrantów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę