Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROPASS — Wynik w skrócie

Project ID: 3362
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Słowackie MŚP biorą udział w projektach unijnych

Europejskie środki pozwoliły zorganizować szkolenia i założyć stronę internetową, aby pomóc słowackim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w braniu udziału w projektach szóstego i siódmego programu ramowego.
Słowackie MŚP biorą udział w projektach unijnych
Większość miejsc pracy i innowacji na Słowacji tworzonych jest przez MŚP. Przedsiębiorstwa te napotykają jednak wiele przeszkód podczas uruchamiania nowych projektów. Trudności dotyczą takich działań, jak na przykład nawiązywanie współpracy na zasadzie podwykonawstwa z dużymi firmami, przyjęcie nowej formy organizacyjnej w sieci biznesowej czy zastosowanie systemów umożliwiających szybką reakcję na zmiany w dziedzinie technologii i polityki.

Jednym ze sposobów na podniesienie ekologiczności i konkurencyjności MŚP jest udział w finansowanych ze środków UE projektach. Procedury przygotowywania wniosków i zgłoszeń są jednak skomplikowane. Celem projektu "Pomoc techniczna słowackim MŚP w przygotowywaniu wniosków" (Propass) było wsparcie MŚP w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do projektów szóstego programu ramowego (PR6).

Najważniejszym narzędziem stworzonym w ramach Propass była strona internetowa dla MŚP. Podzielona na dwie części, publiczną i wewnętrzną, witryna była środowiskiem współpracy podmiotów przygotowujących wnioski projektów. Oprócz tego zorganizowano szereg dni informacyjnych i warsztatów. Główny nacisk kładziony był na współpracę między uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi i partnerami zagranicznymi. Oprócz tego oddzielną sekcję poświęcono zarządzaniu projektami, będącego kolejnym ze słabych punktów wielu MŚP.

Inicjatywa Propass cieszyła się ogromny zainteresowaniem. W sumie, z prawie 400 uczestników 76 wzięło udział w warsztatach, a 19 założyło już swoje projekty. Co może jeszcze ważniejsze, udało się zgromadzić 30 cennych pomysłów na projekty, które mogłyby być realizowane w ramach 7PR.

W kontekście tego, że MŚP są podstawą słowackiej gospodarki i działalności badawczo-rozwojowej, wyniki projektu Propass stanowią zachętę, by wykorzystać ukryty potencjał sektora technologicznego w tym kraju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę